Nyheder

6. marts 2020
Evalueringsrapport
Evalueringsrapport for "Sammen om historie" ligger klar og kan læses her.
17. august 2018
Startskud for det faglige netværk for historielærere i projekt Sammen om historie
HistorieLab afholdte på årets varmeste dag det første faglige netværksarrangement, som bliver en årlig tilbagevendende begivenhed med fokus på erfaringsudveksling, kompetencevedligeholdelse og -udvikling mellem deltagere i projekt Sammen om historie – og på sigt alle historielærere og andre, der er interesserede i at være en del af et fagforum for historiefaget. Målet med dagen var at give inspiration til lærernes årsplanlægning, som de arbejder med op til skoleårets start i denne uge.
1. juni 2018
Nu har vi fået et stempel, hvor der står, at vi har bestået historieeksamen!
Sådan siger Karen Hillerup Tvedskov fra Tingløkkeskolen i Odense efter en veloverstået eksamen, der markerer afslutningen på kompetenceudviklingsforløbet i historiefaget. Over 70 lærere har fået samme stempel i projekt 'Sammen om historie' i foråret 2018, efter et videreuddannelsesforløb, hvor der også indgik op mod 50 historielærere på et kortere brush-up kursus.
8. marts 2018
Lærerne rapporterer om samarbejdet med kulturinstitutionerne
De første rapporter og opsamling på videreuddannelsesholdene i projekt Sammen om historie viser, at minipartnerskaberne mellem lærere og kulturinstitutioner baner vejen for nye indgange og inspiration til historieundervisningen. Samtidig tegnes der et billede af, hvordan forløbet har givet lærerne en større fortrolighed med hvilke potentialer og udfordringer, der er forbundet med at anvende kulturinstitutioner - museer og arkiver - som læremidler.
30. januar 2018
Minipartnerskaber udvikler kompetencer
Lærerne, der deltager på videreuddannelsen eller brush-up kurset i projekt Sammen om historie, har i den senere tid, som en integreret del af forløbet, indgået i minipartnerskaber med kulturinstitutioner med henblik på at udvikle deres kompetencer til at anvende kulturinstitutioner eller lokalarkiver som læremiddel i historieundervisningen.
8. december 2017
Status på følgeforskningsforløb i projekt Sammen om historie
Lysten til at forandre og gøre historieundervisningen anderledes, mere spændende, engagerende og inspirerende for eleverne er nogle af de forventninger, som lærerne har med på videreuddannelsen i projekt Sammen om historie. Lærernes faglige udvikling på videreuddannelsen bliver nu sat under lup i projektets følgeforskningsforløb.
10. november 2017
Aktionslæringsforløb gør lærerne til kompetente udviklere af praksis
I videreuddannelsesprojektet Sammen om historie er der et særligt fokus på at igangsætte en praksisrettet kompetenceudvikling hos den enkelte lærer, der vil fortsætte efter afslutningen på videreuddannelsen. Derfor spiller videreuddannelsens to aktionslæringsforløb en væsentlig rolle, idet de baner vejen for, at læreren ikke blot ser sig selv som kompetent udøver af praksis, men også som kompetent udvikler af praksis.
7. november 2017
”Faktisk er det en surrealistisk oplevelse! Jeg har fået et helt andet indblik i historie!”
Sådan siger en af deltagerne fra videreuddannelsesforløbet afviklet i Kolding i foråret 2017, som er rettet mod at opkvalificere lærerne til at få undervisningskompetence i historiefaget.
6. juli 2017
Kick off på Sammen om historie
Så lød startskuddet for efterårets videreuddannelser og brush-up-kurser i historiefaget, som udgør kernen i projektet Sammen om historie. Igennem de næste par år vil op mod 200 lærere fra ni kommuner og i alt 86 skoler indgå i projektet.