”Faktisk er det en surrealistisk oplevelse! Jeg har fået et helt andet indblik i historie!”

Sådan siger en af deltagerne fra videreuddannelsesforløbet afviklet i Kolding i foråret 2017, som er rettet mod at opkvalificere lærerne til at få undervisningskompetence i historiefaget.

Koldingholdet er det første af en række videreuddannelsesforløb, som er en del af projektet Sammen om historie. Erfaringerne fra Kolding er samlet i en evalueringsundersøgelse, der ikke blot har givet input til justeringer i forhold til de efterfølgende videreuddannelsesforløb, men også et interessant indblik i de udfordringer og erkendelser, som deltagerne oplever i mødet med historiefaget.

Læs den fulde evalueringsundersøgelse her.

Kvalitetssikring og videreudvikling

Evalueringsundersøgelsen er det første bidrag til evalueringen i det samlede projekt Sammen om historie.
Undersøgelsen har givet anledning til en række udviklingstiltag og været medvirkende til at identificere faglige og strategisk relevante følgeforskningsspørgsmål, som vil blive retningsgivende for projektets forskningsfokus fremadrettet. Derudover har undersøgelsen givet input til at udvikle og kvalitetssikre de kommende videreuddannelsesforløb, hvoraf 4 forløb er i gang nu i Vejle, Odense og Slagelse.

Nyt blik på historiefaget

I undersøgelsen kommer det frem, at en del af lærerne igennem videreuddannelsesforløbet har opbygget et nyt syn på historiefaget. Dette har for mange sit grundlag i en erkendelse af, at der ikke er et fast stofområde, som de skal igennem i deres undervisning. Men frisættelsen opleves også som en udfordring, da det ofte kræver en gentækning af deres tilgang til undervisningen og ofte en redidaktisering af allerede eksisterende læremidler. På videreuddannelsen blev dette imødekommet ved i aktionslæringsforløb, at sikre en sammenhæng mellem videreuddannelsen og lærernes dagligdag, og sætte fokus på at skabe en god balance mellem øvelser og oplæg på videreuddannelsen.

Netværk og faglig udvikling

Deltagerne på Koldingholdet kom i mål med flotte resultater. Men den faglige udvikling er kun lige begyndt, da der både i forbindelse med videreuddannelsens aktionslæringsforløb lægges op til at læreren selv tager ansvar for at fortsætte den faglige sparring og udvikling på egen skole, og i projektet Sammen om historie vil der blive taget initiativ til netværksaktiviteter og en kompetencefastholdelse, hvori kommuner, skoleledere og HistorieLab spiller en central rolle. En af underviserne på videreuddannelsen påpeger netop, at det er vigtigt at have fokus på at igangsætte og fastholde denne faglige udvikling: ”Vi er ikke orakler – men skal sparke noget i gang.”