Kick off på Sammen om historie

Så lød startskuddet for efterårets videreuddannelser og brush-up-kurser i historiefaget, som udgør kernen i projektet Sammen om historie. Igennem de næste par år vil op mod 200 lærere fra ni kommuner og i alt 86 skoler indgå i projektet.

University College Lillebælt og HistorieLab inviterede til fælles opstartsdage i Odense og Slagelse. Forventningsfulde lærer og deres skoleledere var samlet for at høre mere om, hvad der venter dem på efterårets videreuddannelse og kursus. Lærerne fik sat ansigt på deres undervisere og et indblik i undervisningsplanen, der udover undervisningen byder på aktionslæringsforløb og samarbejde med kulturinstitutioner.

Fremtidens historieforvaltere

Centerchef for HistorieLab, Peter Yding Brunbech, holdt et inspirerende oplæg på opstartsdagene. Han gjorde opmærksom på, at de elever vi har i skolen i dag, er dem der i fremtiden skal forvalte historien og også bestemme hvilken lære, der skal drages af den. Derfor er et fokus på historiefaget og et videreuddannelsesprojekt som Sammen om historie vigtigt, da historieundervisningen har en helt særlig opgave: Undervisningen skal ikke blot lære børn ”om historien”, men også klæde dem på til at selv at forvalte historien i fremtiden, ved at hjælpe dem til at forstå, at historien ikke er et påbud, men en mulighed.

Historiedidaktikken i fokus

Videreuddannelsen og kurset har fokus på historiedidaktik med afsæt i grundbogen ‘Historiedidaktik – mellem teori og praksis’, der omhandler tilrettelæggelsen af en historieundervisning, der støtter elevernes historiske refleksionsevner og historieskabende deltagelse, som gør at de kan udvikle en meningsfuld kritisk historisk forståelse. Undervejs vil tematikker og udfordringer, som læreren oplever i forbindelse med at undervise i historie, blive diskuteret og med inddragelse af aktionslæring vægtes koblingen til lærerenes egen undervisningspraksis.

Kulturinstitutioner og eksterne læringsmiljøer som læremiddel

Et vigtigt delement i uddannelsesforløbet er samarbejde med kulturinstitutioner, der på opstartsdagene fortalte om de læringspotentialer, som de kan byde ind med i opkvalificeringen af lærerne. Der vil blive sat fokus på samspillet mellem læreren og kulturinstitutionen, hvor læreren sætter den didaktiske ramme, og hvor kulturinstitutionerne byder ind med en præcisering af de særegne kvaliteter omkring genstandsfelt og faglighed, som institutionen kan tilbyde i historieundervisningen. I samarbejdet vil der blive udviklet et fornyet fokus på kulturinstitutionen som læringsressource i historieundervisning.

Historiefaget forrest i køen

Historiefaget er et af de mindre fag i skolen, som sjældent står forrest i køen, når skemaet står på kompetenceudvikling. Men med projekt Sammen om historie er det netop historiefaget og historielærere, der får et løft. Projektet har modtaget mere end 6 mio. kr. fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, som kan hjælpe med at få eleverne tættere på den historie, som omgiver dem og dermed får en forståelse for, hvorfor historien er relevant i dag.

Læs mere om og følg projektet her.