Nu har vi fået et stempel, hvor der står, at vi har bestået historieeksamen!

Sådan siger Karen Hillerup Tvedskov fra Tingløkkeskolen i Odense efter en veloverstået eksamen, der markerer afslutningen på kompetenceudviklingsforløbet i historiefaget. Over 70 lærere har fået samme stempel i projekt 'Sammen om historie' i foråret 2018, efter et videreuddannelsesforløb, hvor der også indgik op mod 50 historielærere på et kortere brush-up kursus.

“Det giver selvtillid og gør, at man kan gå ind i lærerteamet og sige ’jeg ved faktisk noget nu – nu bidrager jeg til den her faglige diskussion” i stedet for at læne sig tilbage og lade andre beslutte, fordi de ved bedst. Nu ved vi måske lige så meget – og måske endda lidt mere,” siger Karen og smiler.

Karen var til eksamen med hendes kollega, Jannie Stentoft Pedersen og begge oplever, at de har fået større faglig ballast til at undervise i historiefaget. Janni siger:

Det bedste for mig ved at have været på videreuddannelse er, at det har givet mig en større selvsikkerhed i forhold til at undervise i faget og vælge stof og emner ud. Det har forandret min undervisning – det jeg havde planlagt i årsplanen, har jeg ændret i løbet af uddannelsen, da jeg opdagede at fokus lå forkert, og jeg kunne gøre noget andet end det, jeg troede, jeg skulle.

Byvandring som læremiddel

Til eksamen talte Jannie og Karen om læremidlet en byvandring i Odense, der indgik i et undervisningsforløb, som de havde udviklet i samarbejde med Odense Bys Museer under videreuddannelsesforløbet. Her havde de som et spændende eksperiment planlagt en fordybelsesdag, hvor der udover byvandringen indgik et besøg på Odense Bys Museers afdeling Møntergården. De var nysgerrige efter at undersøge, hvorvidt de kunne undervise på tværs af årgange i et eksternt læringsmiljø på en måde, hvor de ikke gik på kompromis med fagligheden.

Samarbejdet med kultursinstitutionerne var og vil fremover være en væsentlig del af videreuddannelsesforløbet, hvor dels lærerne bliver klogere på kulturinstitutionen som læringsressource, og kulturinstitutionen får indblik i den kompetenceorienterede læreplan, kravene til lærerens undervisningskompetencer i historiefaget og får måske et nyt blik på institutionens læringspotentialer. Både Karen og Janni håber på muligheden for lignende samarbejder fremover og var glade for, at de kunne udfolde deres tanker bag brugen af byrummet og kulturinstitutionen som læremiddel til eksamen.

Klik på billedet for at se videoen om kulturinstitutionssamarbejde

Fra kompetenceudvikling til kompetencefastholdelse

Karen og Janni ser frem til at bringe al den nye inspiration, faglig viden og ideer de har fået på videreuddannelsen i spil i undervisningen i det kommende skoleår. Og samarbejdet i skolens lærerteam kommer til at spille en afgørende rolle for at holde fast i og videreudvikle de nye kompetencer, som de har fået med fra uddannelsen.

For at støtte op om dette har HistorieLab og University College Lillebælt som en del af projekt Sammen om historie inviteret deltagerene på videreuddannelsen og brush-up-kurset til at være en del af et fagligt netværk, hvor de får mulighed for at erfaringsudveksle, sparre med hinanden og følge op uddannelsen eller kurset ved forsat at få ny viden og inspiration til deres historieundervisning.

Udover at mødes online i en lukket facebookgruppe afholdes den første faglige netværksdag i august, hvilket bliver en årlig tilbagevendende begivenhed med fokus på kompetencevedligeholdelse og -udvikling mellem deltagere i projekt Sammen om historie – og på sigt alle historielærere og andre, der er interesserede i at være en del af et fagforum for historiefaget.

For at imødekomme lærernes hverdag bliver årsplanlægningen i historiefaget konkret udgangspunkt og omdrejningspunkt for netværksdagen, hvor læreren vil få sparring og input til planen igennem mødet med andre lærere, kulturinstitutionerne og de faglige oplæg omkring læremidler og genstandsdidaktik.

Jeg er blevet meget inspireret og mere sikker i, at jeg selv kan lave nogle opgaver, der er lidt mere handlingsorienteret og ikke blot følger bøgerne slavisk

siger Karen og ser frem til netværksdagen, der kan være en hjælp til at konkret planlægge en mere varieret og spændende historieundervisning for både lærere og elever.