Kulturinstitutionssamarbejde

Lærerne på videreuddannelsen og brush-up-kurset skal i samarbejde med kulturinstitutioner arbejde aktivt med og styrke deres generelle kompetencer i at anvende eksterne rum som læremiddel og læringsressource i historieundervisningen.

Lærerne gennemfører et aktionslæringsforløb, der er rettet mod planlægningen af og didaktiseringen rundt omkring besøget på en kulturinstitution. Samspillet mellem kulturinstitution og lærer foregår ved, at læreren sætter den didaktiske ramme, og kulturinstitutionerne byder ind med en præcisering af de særegne kvaliteter omkring genstandsfelt og faglighed, som institutionen kan tilbyde i historieundervisningen. I samarbejdet udvikles der et fornyet fokus på kulturinstitutionen som læringsressource og lærermiddel i historieundervisningen.

Se de deltagende kulturinstitutioner her.