Projektdeltagere

Kommuner

De deltagende kommuner har i deres kompetenceplaner for de kommende år fokus på kompetenceudvikling af lærere i historie. For yderligere tværgående videndeling blandt kommunernes historielærere lægges der op til etablering af kommunale praksisfællesskaber, der igangsættes af afholdelsen af lokale temadage.

  

        

         

Kulturinstitutioner

De deltagende kommuner indgår aftaler om samarbejde med en eller flere lokale kulturinstitutioner, der indgår som læremiddel i lærernes kompetenceudvikling. Kulturinstitutionerne agerer læremiddel for skolen via lærerenes didaktisering og med afsæt i Fælles Mål, og kulturinstitutionen vil være didaktisk omdrejningspunkt for et aktionslæringsforløb.