Historiske Perioder

For at forstå fortiden og fortællingerne om den, må vi skabe en form for orden og systematik. Her spiller inddelingen af fortiden i historiske perioder en afgørende rolle – og historiske perioder er da også et kompetencemål efter 6. klasse.

Videoen diskuterer forskellige principper for periodisering. Kronologi og sammenhænge hænger naturligt sammen med historiske perioder. Videoen handler også om forståelser og brug af synkrone og diakrone sammenhænge i faget.

Klik her for at se alle læringsvideoer