Hvem ejer historien?

Hvem ejer historien? Spørger man, hvem der skriver historien, vil de fleste nok rent intuitivt svare, at det gør ”historikerne”, men er det nu også helt så simpelt? Hvem har fx vedtaget, at vikingetiden betyder så meget for os danskere? Tænker vi nærmere over spørgsmålet, viser det sig hurtigt, at vi alle sammen har en meget stor indflydelse på hvilke dele af historien, der fremhæves og hvilke, der glemmes.

Det gælder også, når spørgsmålet falder på, hvilken ”lære” vi skal drage af historien, hvor vi også må erkende, at det er et spørgsmål, vi i langt højere grad selv må besvare. De elever, vi har i skolen i dag, er dem, der i fremtiden skal forvalte historien og også bestemme hvilken lære, der skal drages af den. Derfor er det vigtigt, at vi ikke blot lærer børn ”om historien”, men også klæder dem på til at selv at forvalte historien i fremtiden ved at hjælpe dem til at forstå, at historien ikke er et påbud, men en mulighed.

Klik her for at se alle læringsvideoer