Problemstillinger og kildearbejde

Forenklede Fælles Mål lægger op til en historieundervisning, hvor eleverne arbejder mere undersøgende og historieskabende fra 3. klasse. Efterhånden skal eleverne opbygge forudsætninger for at arbejde problemorienteret med kilder i faget.

Videoen giver konkrete eksempler på, hvordan man kan bruge genstande som afsæt for elevernes undersøgende arbejde. Og videoen problematiserer en udbredt forståelse af, at historiefaget handler om, at eleverne tilegner sig så mange (faktuelle) kundskaber om fortiden som muligt.

Klik her for at se alle læringsvideoer