Skibsmatroserne på tur i Jernaldermiljøet Vingsted

Hvad sker der når et samarbejde mellem kulturinstitutioner, skoler og dagtilbud opstår? Det har to af HistorieLabs forskere Marie Bonde Olesen og Lars Kjær Larsen undersøgt med deres projekt Dannelsesbroen. Læs om Skibsmatroserne fra Børnehuset Skibet og deres besøg i Jernaldermiljøet

‘Dannelsesbroen’ er et forskningsprojekt i samarbejde mellem Vejle Kommune, HistorieLab, kulturinstitutioner, daginstitutioner og skoler, som åbner for en helt ny måde skabe en overgang mellem dagtilbud og skole. Udfordringen med at lade børnene gå fra en institutionsform til en anden kan give en række udfordringer for både pædagoger, lærere og børnene. ‘Dannelsesbroen’ er et forsøg på at arbejde med problematikken på en ny og anderledes måde.

 

Ud over de planlagte aktiviteter var der rig
mulighed for leg på egen hånd. I det tilgængelige
jernalderhus er der således stillet sværd og
skjolde til rådighed, som børnene fra ankomsten
i stor stil benyttede sig af. Drengene var først til
at gribe fat i dem – men efterhånden kom pigerne
også på banen og svingede sværdene.

Artiklen kan læses ved at følge linket nedenfor. Du kan også læse mere om projektet ved at klikke på boksen i højre side.

Læs artiklen her

Denne artikel har været bragt i det pædagogiske tidsskrift 0-14, nr. 4-2019. Hele temanummeret på 100 sider, med i alt 15 artikler,  kan bestilles på 86 18 78 88 eller pr. mail: bogbutik@paedagogiskforum.dk