Det legende og lærende bliver styrket med Rane Willerslevs indtræden i bestyrelsen for HistorieLab

Nationalmuseets direktør, Rane Willerslev, indtræder i HistorieLabs bestyrelse og bliver dermed en del af holdet bag det nytænkende forsknings- og formidlingscenter, der arbejder med at skabe en legende og engagerende historie- og kulturarvsformidling til børn og unge i hele Danmark.

Foto: Rune Clausen, Nationalmuseet

Når børn og unge møder historie og kulturarv, skal de også kunne se, føle og lære gennem leg. Det perspektiv forudser centerchef, Peter Yding Brunbech, vil blive styrket med Rane Willerslev på bestyrelsesholdet bag Historielab – Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling. Peter Yding Brunbech udtaler:

Ranes store interesse for en mere kreativ og legende formidling passer glimrende med vores mål om at gøre historie- og kulturavsformidlingen langt mere involverende, inspirerende og vedkommende. Rane sætter en dagsorden for hele kulturarvssektoren, der skal møde børn og unge i øjenhøjde, og hvor kulturarven skal bruges aktivt til, at vi kan forstå os selv.

Rane Willerslev ser frem til bestyrelsesarbejdet:

På Nationalmuseet står vi over for en kæmpe opgave med at udvikle museumsoplevelsen og gøre kulturarven vedkommende for langt flere danskere, ikke mindst børn og unge. HistorieLabs visioner og erfaringer er så nært knyttet til dette arbejde, at jeg er sikker på, at begge parter kan få noget stærkt ud af vores samarbejde.

Styrker også undervisnings- og kulturverdenen

Bestyrelsesmedlem og rektor for University College Lillebælt, Erik Knudsen ser det også som en styrke for HistorieLabs andet kerneområde, nemlig at få bygget bro mellem skole og kulturinstitution:
”Med Rane Willerslev i bestyrelsen sikrer vi et strategisk samarbejde mellem på den ene side kulturverdenen med Nationalmuseet som landets vigtigste kulturarvsinstitution og på den anden side undervisningsverdenen repræsenteret ved HistorieLab som en af landets væsentligste aktører på historie- og kulturarvsformidlingsområdet i landets skoler.”

Strategiske partnerskaber skal sikre historie- og kulturarvsformidling i hele landet

HistorieLab arbejder for at styrke historie- og kulturarvsformidlingen til børn og unge i hele landet. For at styrke den målsætning har centret for nyligt indgået samarbejde med Professionshøjskolen Absalon og ifølge bestyrelsesformand Per B. Christensen, vil også samarbejdet med Nationalmuseet styrke muligheden for at nå hele Danmark:
”Både Nationalmuseet og HistorieLab har en national forpligtigelse, og på den måde kan vi hjælpe hinanden med at sikre, vi er til stede i hele landet og løfte formidlingen overfor alle landets børn og unge. Der er brug for fokus på børn og unges adgang til kulturarv, som et vigtigt bidrag til dannelsen”.