Minecraft i historieundervisningen

Med afsæt i ”Historiefaget i fokus – dokumentationsindsatsen”, har HistorieLab i skoleåret 2016-17 udbudt en række forskellige udviklingsarbejder. Et af projekterne har kørt på Vorbasse Skole, hvor elever fra flere klassetrin har opbygget bebyggelser fra den nærliggende jernalderlandsby i computerspillet Minecraft.

HistorieLab var med da 8. klasse på Vorbasse Skole torsdag den 30. marts, på baggrund af en udgravningsskitse, skulle opbygge en jernalderlandsby i Minecraft dateret til ca. år 700-900.

Forud for dagen havde klasserne været ude at se udgravningerne og studeret arkæologiske kort over de bebyggelser de skulle bygge. Eleverne arbejdede nu i grupper på fem til seks elever og hver gruppe byggede en enkelt gård med tilhørende fem til ti bygninger. Når gårdene var bygget, placeredes billeder af udgravede genstande i overensstemmelse med deres findested eller anvendelsessted, således at der var mulighed for at klikke på den enkelte gård og få informationer om bygningerne, bebyggelsen eller tiden.

Læs mere om ‘Historiefaget i fokus’ her

Minecraft inddrager eleverne

Den didaktiske ide bag projektet er at inddrage eleverne og gøre dem mere skabende i læringsprocesserne. Minecraft er her blevet udnyttet som et medie, der er velkendt af mange elever, men måske knap så forankret på lærersiden. Derfor blev forløbet indledt med en kort uddannelse af en gruppe udvalgte elever fra 4.-9 klasse med Minecraft-kompetencer. I løbet af to lektioner gav to studerende fra Aarhus Universitet elevgruppen samt lærere et indblik i Minecraftspillets undervisningspotentiale.

Eleverne støtter hinanden – og lærerne

Elevernes rolle blev klart defineret som værende støttepædagoger for lærerne for at kompensere for disses manglende færdigheder i spillet. De pågældende elever har undervejs udført mange praktiske opgaver med spillet, fx opbygning af grundstrukturer, installation af software, håndtering af indstillinger i spillet – og ikke mindst ageret undervisere for de andre elever, som efterhånden fik styr på spillet og kunne opbygge jernalderbebyggelserne.

Projektet “Historieundervisningen i fokus – dokumentationsindsatsen” har til formål at kortlægge status og udfordringer for historiefaget i folkeskolen. Dokumentationsindsatsen består af vidensindsamling og systematisering af forskningslitteraturen samt en større undersøgelse af både kvalitativ og kvantitativ karakter.