Mini-konference: Skab historie

Historiedidaktisk Netværk har afholdt en mini-konference under teamet "Skab Historie" og programmet bød blandt andet på et spændende oplæg ved lektor Karen Gram-Skjoldager fra Aarhus Universitet. Formålet med konferencen var blandt andet at føre faglige samtaler der kan give inspiration til konferencen ”Skab Historie” i foråret 2023.

Fredag den 30. september 2022 blev der på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole afholdt en mini-konference i Historiedidaktisk Netværk med repræsentanter fra alle bestyrelserne i historielærerforeningerne, herunder Falihos, STX, HHX, HTX og Læreruddannelsen/HistorieLab.

Temaet var Skab Historie og programmet bød blandt andet på et spændende oplæg ved lektor Karen Gram-Skjoldager fra Aarhus Universitet på baggrund af sit nye forskningsprojekt om ”Danmark i eksil 1940-45: Overvejelser over traditioner og nybrud i dansk besættelseshistorie”. Her reflekterede hun over, hvordan hun i sin forskning arbejder med at skabe historie og forstår det at være historieskabende. Oplægget havde fokus på de “glemte” sider af besættelsestiden; de internationale diplomatiske netværk, hvor kvinderne spillede en central, men hidtil undervurderet rolle samt tanker, oplevelser og følelser hos de aktører, der var i eksil under besættelsen.

Formålet med mini-konferencen

Formålet med denne mini-konference har været at undersøge det narrative element i historiefaget og eleverne som skabere af historiske fortællinger – elever som historieskabende i såvel fortid som nutid og fremtid.

Derudover var formålet med mødet også dels at udvide kredsen af personer, der mødes og diskuterer historiedidaktik på tværs af skoleformer, og dels at føre faglige samtaler der kan give inspiration til konferencen ”Skab Historie” i foråret 2023.

Medskabere af historie

Samtalerne denne eftermiddag havde fokus på elever som medskabere af historie – både i forhold til at skabe fortællinger om det, der allerede er sket, og i forhold til at skabe det, der i fremtiden bliver historie. Det vil sige elever som historieskabende i forhold til såvel fortid som nutid og fremtid. Det er vigtigt, at eleverne forstår, at historie sker her og nu – det er ikke blot noget, vi kan læse om i historiebøgerne. Vi er alle en del af det, der engang bliver til historie.

Historiedidaktisk Netværk består af FALIHOS/Foreningen af Lærere i Historie og Samfundsfag, Historielærerforeningen, Foreningen af Historielærere ved Handelsgymnasiet, Historielærerforeningen for Idehistorie på HTX, Foreningen af Historielærere ved Læreruddannelsen, Undervisere i Historiedidaktik på Universiteterne og HistorieLab – Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling.

Læs mere om Historiedidaktisk Netværk her