Museumssamarbejde på tværs af nationale grænser

Interreg-projektet ”Nordmus” er for alvor her i sidste halvdel af 2016 skudt godt i gang. Projektet er et grænseoverskridende samarbejde mellem primært regioner i det sydlige Danmark og i Nordtyskland.

 

Et af formålene er at skabe større samarbejdsflader mellem grænseregioner i det danske og tyske område, og HistorieLab deltager i samarbejdet gennem medudvikling af MOOCs (Massive Open Online Courses) og gennem kortlægning af frivilligområdet på museer i regionerne.

I august løb et af projektets milepæle af stablen, nemlig Ringsted Middelalderfestival, hvor en delegation af frivillige fra Oldenburger Wallmuseum deltog som frivillige på markedet. På samme vis skal danske frivillige til Nordtyskland i sommeren 2017 til ”Slawentage” i Oldenborg i Holstein.

HistorieLab var på besøg i Ringsted til festivalen som led i arbejdet med kortlægning af regionernes frivilligområde. En anden del af kortlægningen er en spørgeskemaundersøgelse af frivillige og museumsmedarbejdere. I november 2016 tester HistorieLab disse inden de i starten af 2017 skal sendes ud til et stort antal både frivillige og medarbejdere i to regioner.