13. maj 2019

NoFa7

HistorieLab deltager med tre forskningsprojekter på nordisk fagdidaktisk konference i Stockholm den 13.-15. maj

Under temaet “Globale og lokale spændinger. Udfordringer for fagdidatik.” afholder Stockholm Universitet i maj konferencen NoFa7. Her præsenterer HistorieLab resultaterne af tre aktuelle forskningsprojekter om nærområdets undervisningspotentiale, gymnasieelevers meningsskabende arbejde i undervisningen og kontroversielle emner i historieundervisningen.

Læs det fulde program for NoFa7 her

Tirsdag den 14. maj fra 8.30-10.30 præsenterer Jens Aage Poulsen under titlen “The local area and ‘the bigger picture’ in history teaching” et udviklingsprojekt i samarbejde med Absalon om brug af nærområdet som læremiddel i historieundervisningen. I samme session præsenter Heidi Eskelund Knudsen under titlen “Student vs. subject matter – a design theorectical perspective on learning in history teaching” sin forskning i gymnasieelevers meningsskabende arbejde i historieundervisning.

Kl. 13.30-15.00 samme dag afholdes sessionen “Finding teaching strategies to develop students’ critical thinking skills”, hvor Rikke Alberg Peters præsenterer et forskningsprojekt skabt i et samarbejde mellem Absalon, UC SYD og UCL/HistorieLab. Projektet undersøger med didaktiske designs og undervisningsstrategier, hvordan lærere kan arbejde med kontroversielle emner i undervisningen. Efter præsentationen faciliterer Jens Aage Poulsen en diskussion om emnet.

NoFa7 afholdes på Stockholm Universitet fra 13. til 15. maj 2019, og konferencens fulde program kan læses her.