Ny bogudgivelse om begreber om og i samfundet med bidrag fra HistorieLab

I januar blev bogen ”Begreper om og i samfunnet” udgivet på Oslo Universitetsforlag. Bogens ærinde er at belyse teori, empiri og analyse af begrebsforståelse og -læring i samfundsfag.

Heidi Eskelund Knudsen, faglig leder for HistorieLab, og Anders Stig Christensen, ph.d. og lektor ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, har bidraget til bogen med kapitlet ”Fagbegreber i historie og samfundsfag – om højere ordens begreber i læreplaner i historie og samfundsfag i Danmark”. Om det udtaler forfatterne:

”Vi laver en sammenligning af brugen af fagspecifikke begreber i Fælles mål, primært kompetencemål og –områder, for historie og samfundsfag.

Læreplanerne analyseres ved hjælp af både fagdidaktisk og kognitiv taksonomisk teori. Vi diskuterer eksempelvis hvad der menes med henholdsvis 1. og 2. ordens begreber, og hvordan disse begrebsniveauer har sammenhæng med faglig progression og literacy.

En af vores konklusioner er bl.a., at proceduremæssig (metode) viden er mere dominerende i historiefaget, mens samfundsfaget i højere grad præges af konceptuel (begrebs) viden.”

Bogen henvender sig i første omgang til norske lærerstuderende, men kan også med fordel læses i dansk læreruddannelse – og af erfarne lærere der overvejer sammenhænge mellem deres undervisning i praksis og indhold i Fælles mål.

Bogen kan købes her: https://www.universitetsforlaget.no/begreper-om-og-i-samfunnet