Ny debatkonkurrence i Vejle Kommune sætter fokus på debatkultur for unge

Flere end halvdelen af de danske unge undlader at deltage i diskussionerne online på grund af risikoen for at blive mødt af hadefulde kommentarer. Det viste en undersøgelse i 2016. Men hvis ikke de danske unge lærer at debattere på internettet, hvor skal de så lære de gode debatdyder at kende, så de selv kan bidrage til en god debatkultur fremover?

Styrkelse af en debatkultur

Disse spørgsmål var udgangspunktet for, at en debatkonkurrence for unge i Vejle Kommune, som blev afviklet i sidste uge. Det sker i et samarbejde imellem HistorieLab i Jelling, Vejle Bibliotekerne samt Rosborg Gymnasium og Rødkilde Gymnasium.

Den 4. september afholdte vi en ’testversion’ på Vejle Bibliotekerne.

Det er arrangørernes ønske at lave en årlig debatkonkurrence, hvor elever fra ungdomsuddannelserne i Vejle Kommune dyster om at fremsige de bedste argumenter så overbevisende som muligt og få trænet evnen til at sætte sig ind i andres perspektiver på et emne.

“Vi vil gerne være med til at styrke de unges debatkultur. Og selvom meget af nutidens debat er rykket over på de sociale medier, så kan vi se en pointe i at sætte fokus på nogle gode, gamle dyder for den konstruktive debat. Det handler om at være i stand til at fremføre sine egne argumenter, men det handler også om at være god til at lytte empatisk til sin moddebattørs argumenter og måske endda selv blive klogere,”

– Emil Eggert Scherrebeck, som er udviklingskonsulent ved Vejle Bibliotekerne.

Forhåbningen med debatkonkurrencen er, at formatet kan på en sjov og inddragende måde  være med til at sætte fokus på god debatkultur, og at de unge kan tage nogle gode erfaringer med sig videre i livet, som de kan bruge både, når de debatterer digitalt og ansigt til ansigt.

Afholdt som lukket arrangement i 2020

I år blev debatkonkurrencen af flere grunde afholdt i en testversion, hvor en klasse fra Rødkilde Gymnasium dystede imod en klasse fra Rosborg Gymnasium. Begrænsningen skyldes først og fremmest, at konceptet skal prøves af, inden det skal foldes ud til en større gruppe elever. Men valget om at holde dørene lukkede til årets arrangement hænger også sammen med, at man er nødt til at tage hensyn til forsamlingsforbud, afstandsanbefalinger og aktuelle lokalebegrænsninger.

Det er ikke desto mindre arrangørernes hensigt, at konkurrencen i fremtiden skal inkludere ungdomsuddannelser fra hele Vejle Kommune. Og hvis konceptet viser sig at være bæredygtigt, er der intet i vejen for, at ungdomsuddannelser om et par år kan dyste på nationalt plan.

Årets debatemne er 5G-netværk

Da eleverne skulle debattere i debatkonkurrencen, blev de bedømt på nogle klassiske debatdyder. Disse dyder spiller i høj grad sammen med fagligheder fra historie- og samfundsfag. For eksempel handler historiefagets kildekritik i høj grad om at gennemskue de forskellige aktørers motiver og interesser i at indtage bestemte synspunkter, hvilket også er relevant i den generelle samfundsdebat. I begge fag er dokumentation og argumentation ligeledes centralt

Ud over at få styrket deres generelle evner til at debattere og deres faglige kunnen, bliver eleverne også klogere på et aktuelt emne. Ved testversionen den 4. september i år var det indførelsen af 5G-netværk i Danmark, som skulle debatteres. Eleverne blev præsentereret for et læremiddel udviklet til debatten, som eleverne kunne tilgå på dagen. Læremidlet blev udformet som en hjemmeside og kan findes her.

Eleverne skulle til konkurrencen navigere i sande og falske historier omkring 5G-teknologien. De så på, hvad der er op og ned i debatten, og de skulle finde deres egne argumenter og fremføre dem med størst mulig overbevisning for deres jævnaldrende.

Rikke Alberg Peters fra HistorieLab har beskæftiget sig indgående med 5G mobilteknologi som emne for konspirationsteorier og offentlig debat. Hun mener, at der er meget at komme efter for de unge:

”5G mobilteknologi er blevet genstand for megen debat gennem det seneste år. Både i de etablerede medier og på de sociale medier, hvor argumenterne for og imod fremføres med stor energi og patos. Det er et vigtigt og relevant emne for os alle og for samfundet som sådan, fordi det rummer en række etiske, samfunds- og sundhedsmæssige dilemmaer og problemstillinger, som både interesserer, bekymrer og provokerer mange mennesker,”

– Rikke Alberg Peters.

 

For yderligere information:

Udviklingskonsulent Emil Eggert Scherrebeck, Vejle Bibliotekerne, Willy Sørensen Plads 1, 7100 Vejle. Telefon: 24 48 64 32. E-mail: emesc@vejlebib.dk

Lektor Rikke Alberg Peters, HistorieLab, Stationsvej 14, 7300, Jelling. Telefon 24 94 68 17, e-mail: rlap@ucl.dk