Det er stadig vigtigt at debattere

I sensommeren 2020 afholdte vi vores debatcafé i Vejle med Rosborg og Rødkilde Gymnasium. Det gør vi igen i år. Læs med og få den nyeste information om Debatcaféerne.

Nyt fra Debatcafeerne

Projekt ’Debatcaféer for unge’ styrker de unges debatkultur, online og offline, gennem et afprøvet koncept for debatkonkurrencer, der har til hensigt at ruste de unge til at indgå i oplyste, saglige og meningsfulde debatter om aktuelle emner. Hensigten er at skabe et trygt rum for at debattere væsentlige samfundsmæssige problemstillinger, herunder at kunne diskutere emner, som er politisk kontroversielle.

Første arrangement blev afholdt på Vejle Bibliotek den 4. september 2020 med deltagelse af Rosborg og Rødkilde Gymnasier.

Det er planen, at debatcafeen skal afvikles fysisk en gang årligt med deltagelse af ungdomsuddannelser i Vejle Kommune. Næste arrangement afvikles i efteråret eller vinteren 2021/22. I øjeblikket arbejder HistorieLab og Vejle Kommune på en ansøgning til Trygfonden. Med en bevilling kan projektet forhåbentligt udvikle sig til et nationalt koncept med en årlig konkurrence, hvor elever fra ungdomsuddannelser i hele landet dyster om at fremsige de bedste argumenter så overbevisende som muligt og få trænet evnen til at sætte sig ind i andres perspektiver på et emne. Det er ligeledes planen, at der skal udvikles et undervisningssite, hvor materiale til konceptet er frit tilgængeligt, så alle skoler kan benytte det.

En sund og sjov debatkultur

“Vi vil gerne være med til at styrke de unges debatkultur. Og selvom meget af nutidens debat er rykket over på de sociale medier, så kan vi se en pointe i at sætte fokus på nogle gode, gamle dyder for den konstruktive debat. Det handler om at være i stand til at fremføre sine egne argumenter, men det handler også om at være god til at lytte empatisk til sin moddebattørs argumenter og måske endda selv blive klogere,”

– Emil Eggert Scherrebeck, som er udviklingskonsulent ved Vejle Bibliotekerne.

Forhåbningen med debatkonkurrencen er, at formatet kan på en sjov og inddragende måde være med til at sætte fokus på god debatkultur, og at de unge kan tage nogle gode erfaringer med sig videre i livet, som de kan bruge både, når de debatterer digitalt og ansigt til ansigt.