Nyt samarbejde smider eleverne udenfor døren

15 skoler rundt om i Danmark har flyttet historieundervisningen ud af klassen for at gå på opdagelse i nærområdet, hvor eleverne selv undersøger, hvilke historier nærområdet rummer, og hvad det betyder for dem. Det sker som led i nyt samarbejde mellem HistorieLab og professionshøjskolen Absalon.

Hvilke historier fortæller blokbebyggelsen og villavejene? Hvad viser Kraks gamle luftfotos om, hvad der har ligget før skolen blev bygget? Hvilke historier kan dine bedsteforældre fortælle om det område, du bor i? Hvilke historier gemmer sig, når du besøger den lokale genbrugsbutik eller lokalarkivet?

Det er alt sammen forskellige opgaver, som eleverne på de 15 skoler har været stillet overfor. Det er nyt at flytte klasseundervisning ud i nærområdet og lade elever selv gå på jagt efter historier for efterfølgende selv at formidle resultaterne. Lektor Jens Aage Poulsen fra HistorieLab, som er konsulent på projektet, fortæller:

Det overrasker eleverne, hvor meget historie der er lige rundt om dem – umiddelbart ligner det bare en samling kedelige huse, men ved at gå i dybden afsløres spændende historier, som virkelig motiverer og engagerer eleverne. Og det er jo det, vi gerne vil opnå med projektet her. At åbne lærernes øjne for at man ikke kun kan tage på museum for at få en historisk oplevelse, men at den ligger lige udenfor døren, og faktisk gør det endnu mere interessant og autentisk for eleverne, fordi de selv er en del af nærmiljøet.

På Absalons Skole i Roskilde har de indgået samarbejde med Roskilde Museum om et forløb, hvor 7. og 6. klasse selv går på opdagelse på museet for så bagefter at genfinde de billeder, bygninger eller genstande i Roskilde by i dag og selv søge forklaringer på de forandringer, der er sket fra dengang til nu. Til slut laver eleverne en byvandring for enten en anden klasse eller forældrene. Historielærer Per Ivert Skovsgaard fra Absalons Skole fortæller:

Naturligvis har vi sat nogle overordnede rammer, men vi oplever nogle mere engagerede elever, fordi de selv har skullet gå på opdagelse, og selv har skullet finde årsager til de forandringer, et byrum kan undergå. De forandringer har virkelig forundret dem, fordi de er så vant til at færdes i Roskilde uden at tænke nærmere over de forandringer, og især har de fået øjnene op for, at historie ikke kun er noget tørt og kedeligt i en bog eller i klasselokalet, men at de selv går rundt midt i den hver dag

Baggrund: nyt samarbejde skal sikre en landsdækkende udvikling af historiefaget.

Nyt samarbejde mellem Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling, HistorieLab og professionshøjskolen, Absalon, sætter fokus på den levende historiekultur med lokal forankring, hvor opstartsprojektet er ’Historier om mit sted’ henvendt til både skoler og det pædagogiske niveau.

Videncenterchef for HistorieLab, Peter Brunbech udtaler: Når man kan give eleverne en forståelse af sammenhængen mellem den lille historie i nærområdet og så de store historiske udviklinger, så bidrager man til børns dannelse i den forstand, at de bedre forstår at deres eget liv også er en del af historien. På denne måde forstår de, at historien skabes af mennesker og også af dem selv. Og i sidste ende er det en forudsætning for, at de kan blive aktive medborgere i et demokratisk samfund.

Målet med samarbejdet er endvidere at sikre en landsdækkende udvikling af historieundervisningen, og her kan man udnytte bredden af de to professionshøjskoler, University College Lillebælt, som videncentret er placeret under og Absalon.

Rektor ved professionsskolen Absalon, Camilla Wang, forklarer: ”Projektet i regi af HistorieLab er rigtigt godt, fordi det gør historieundervisningen nærværende ved at tage udgangspunkt i det helt nære lokalområde. Samtidig er projektet med til at skabe mere varieret undervisning ved at flytte børnene ud af klasseværelset og vise dem, at der er masser af gode historier lige udenfor skolebygningen. Jeg er sikker på, at det ikke alene skærper elevernes interesse for historie, men også deres interesse for og tilknytning til deres lokalsamfund.”

Rektor Erik Knudsen fra University College Lillebælt tilføjer: ”Projektet viser med al tydelighed at lokalhistorien kan noget som bibringer de unge både viden og dannelse og som samtidig er nærværende og meningsfuld for dem”.