COURSE

Det nordiske projekt COURSE handler om begrebslæring i samfundsfagene. Projektet har en status som 'work in progress'-projekt, hvor der bl.a. er udfærdiget en antologi, der udkommer i slutningen af 2022.

Projektet COURSE er et nordisk projekt om begrebslæring i samfundsfagene. I det danske delprojekt indgår fagene historie og samfundsfag.

COURSE står for CONCEPT UNDERSTANDING AND REASONING IN SOCIAL STUDIES EDUCATION.

Projektet har arbejdet på at udforme en antologi, der forventes at udkomme ved Oslo Universitetsforlag i slutningen af 2022. Antologien består af forskellige kapitler, der gennem læreplansanalyse, læremiddelanalyse, empiriske og teoretiske studier undersøger og beskriver, hvordan begrebslæring kan forstås i samfundsfagene.

Anders Stig Christensen og Heidi Eskelund fra HistorieLab har bidraget til antologien med en komparativ analyse af fagbegreber og niveauer af viden i Fælles mål for historie og samfundsfag efter 9. klasse. De tager afsæt i gængse teorier fra historie- og samfundsfagsdidaktikken og diskuterer vha. taksonomisk teori, hvordan læreplanerne rammesætter begrebslæring for undervisningen. Deres analyser kan, såfremt projektet bliver støttet finansielt fremadrettet, danne grundlag for kommende klasserumsstudier samt bruges erfaringerne i undervisning i læreruddannelsen og indarbejdes i Center for grundskoleforskningsarbejdet.

Projektdeltagelse og baggrund for projektet

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, herunder HistorieLab, deltager i projektet sammen med Karlstad Universitet og NTNU.

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole blev inviteret ind i projektet for at bidrage med projektets beskrivelse samt ansøgning til det norske forskningsråd i 2020. Ansøgningen blev afvist, men arbejdet med at kvalificere ansøgningen samt at indsende den igen fortsætter og udmøntes i ovenstående antologi.