Heidi Eskelund Knudsen

Titel:

Lektor, ph.d.

Arbejdsområder:

Heidi Eskelund Knudsens arbejde består i forsknings-, undervisnings- og konsulentopgaver. Hun fungerer som projektleder og deltager i diverse forskningsprojekter og derudover som oplægsholder og forfatter ifm. formidlingsaktiviteter. Heidi er tilknyttet forskningsprogrammet Almendidaktik og Fagdidaktik ved Syddansk Universitet. Her fungerer hun endvidere som VIP-medlem i den Alment humanistiske faggruppe for teoretisk pædagogikum for gymnasielærere. Hun er formand for Fagdidaktisk forskningsgruppe for historie, samfundsfag og religion – også ved SDU. Endelig er Heidi medlem af International Society for History Didactics, ligesom hun er aktiv i nordiske netværk for historie- og samfundsfagsdidaktik.

Baggrund:

Heidi er ph.d. i historiedidaktik (2014) og er uddannet historiker med særlig interesse for pædagogik og sociologi (2008). Hun har tidligere undervist på grundskole- og gymnasieniveau samt været underviser ved Aarhus Universitet. I dag er Heidi tilknyttet afdelingen for Anvendt forskning i Pædagogik og Samfund og Læreruddannelsen i UCL. Hendes faglige interesser bevæger sig om undersøgelser af historie som fag i teoretisk, praksisorienteret og normativ forstand, elevers meningsskabende læreprocesser i historieundervisning og etnografisk feltmetodik som metode i skoleforskning.