Heidi Eskelund Knudsen

Titel:

Lektor, ph.d.

Arbejdsområder:

Jeg arbejder med forskning og undervisning relateret til historie som undervisningsfag i grundskole- og gymnasium. Til dagligt underviser jeg kommende historielærere i Læreruddannelsen på Fyn samt laver kurser og vejledning i faget for lærerkandidater i gymnasiets pædagogikumuddannelse. Med afsæt i fagdidaktisk teori beskæftiger jeg mig forskningsmæssigt med områder som elevers læreprocesser og meningsskabelse i skolefaget historie; begrebslæring og højere ordenstænkning i styredokumenter; afgangsprøven i kulturfagene; historisk læreplansudvikling og læremiddelanalyse; det antropocæne som historiedidaktisk optik; historiebevidsthed og historisk tænkning; historicitet, narrative biografiske interviews og teknologiforståelse.

Jeg er fokusområdeleder i forskningsgruppen HiSaRe under Center for Grundskoleforskning SDU. Endvidere er jeg tilknyttet en række faglige fora og netværk i Danmark, Norden og internationalt, bl.a. Faggruppen for Historie, Børne- og Undervisningsministeriet; Komitéen for Nordisk fagdidaktikkonferencen, NoFa; International Society for History Didactics. I HistorieLab arbejder jeg særligt med at fastholde dialog og videndeling om historiedidaktiske forhold mellem teori og praksis, herunder praksis i uddannelse og skoler. Arbejdet foregår fx via Historiedidaktisk Netværk og i redaktionen af RADAR – Historiedidaktisk tidsskrift, samt også i lærerstuderendes praktik og møder med skolehverdagen.

Baggrund:

Jeg er ph.d. i historiedidaktik (2014) og er uddannet historiker med særlig interesse for pædagogik og sociologi (2008). Jeg har undervist på grundskole- og gymnasieniveau (2008-2013) samt været underviser ved Aarhus Universitet (2014-2015). Slutteligt har jeg været tilknyttet HistorieLab siden centrets begyndelse i 2014 samt Læreruddannelsen Fyn siden 2017.