Faglig læsning og læsefærdighed med historiefagets briller – hvordan?

I denne RADAR-artikel er der fokus på, hvad faglig læsning og læsefærdighed med historiefagets briller vil sige, når der er tale om andet end læsning i generisk forstand. Derudover kommer forfatterne med forslag til fire forskellige faglige læsebriller.
Emner: Historieundervisning

Faglig læsning og læsefærdighed med historiefagets briller – hvordan?

Af Heidi Eskelund Knudsen og Lone Guldbrandt Tønnesen, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
August 2022

Hent artiklen som PDF >>

Denne måneds artikel i RADAR er skrevet af Heidi Eskelund Knudsen, lektor, ph.d., og Lone Guldbrandt Tønnesen, seminarielektor i historie, begge fra Læreruddannelsen på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

Faglig læsning og læsefærdighed med historiefagets briller – hvordan? er det første danske bud på en artikel om faglig læsning i historie. Artiklen er skrevet, således at den kan bruges af lærere i folkeskolen til at udvikle deres undervisning. Artiklen tager fat i den disciplinære læsning, hvilket vil sige, at artiklen har fokus på kompetencerne i historiefaget med det formål at styrke elevernes kompetencer jf. Fælles Mål og tager fat i begreber såsom kontinuitet, forandring og historisk signifikans.

Abstract

Litteraturen omkring faglig læsning i historie er begrænset. Historielærere og -undervisere arbejder derfor ofte primært med læsning som almene generiske færdigheder på trods af, at faglig læsning i historie også angår særegne disciplinære erkendemåder.

I artiklen giver vi et bud på, hvad faglig læsning og læsefærdighed med historiefagets briller vil sige, når der er tale om andet end læsning i generisk forstand. Og vi kommer med forslag til fire forskellige faglige læsebriller.

God læselyst.

Download artiklen som PDF