Leg, læring og kreativitet – Verdensarv i børnehøjde

I tre kommuner samarbejder lærere og pædagoger i foråret 2018 med UNESCO-steder under overskriften ”Leg, Læring og kreativitet – Verdensarv i børnehøjde”, for at styrke børns læring og forståelse for kulturarven og verdensarven. 

Under overskriften ”Leg, læring og kreativitet” samarbejder skoler og daginstitutioner fra Vejle, Billund og Kolding Kommune med UNESCO-stederne i Jelling og Christiansfeld i et projekt, der har til formål at styrke kulturarvsformidlingen for de yngre børn. I projektet indgår lærere, pædagoger og børn fra 10 udvalgte skoler og daginstitutioner, hvor verdensarvsstederne anvendes som læringsarenaer.

HistorieLab  står for at tilrettelægge, gennemføre og evaluere forløbene i samarbejde med UNESCO-stederne.

Projektet er støttet af Ole Kirks Fond.

Mål:

Kommunernes skoler og institutioner arbejder i projektet med hensyntagen til deres egne mål og programmer, og projekt ”Leg, læring og kreativitet – verdensarv i børnehøjde” kan derfor også bidrage til at styrke indsatsområder som f.eks. ”Den gode overgang” og ”En bid af verden”.

Delmål:

  • Temauge med besøg i Kongernes Jelling eller Christiansfeld.
  • Udvikling af undervisningsmateriale og metodeudvikling.
  • Mulige partnerskabsaftaler mellem kommunernes skoler/institutioner og verdensarvssteder.
  • Inddragelse af lærere og pædagogstuderende fra UCL Jelling.

Resultater:

HistorieLab indsamler empiri på baggrund af forløbet og resultaterne kan inddrages i Nordisk Verdensarvskonference, der afholdes i Jelling og Christiansfeld d. 10-12 september 2018. Forløbet og erfaringerne vil desuden blive beskrevet i en faglig artikel.

Målgruppe:

  • 5-9 årige børn
  • Lærere og pædagoger i udvalgte skoler og daginstitutioner
  • Formidlere fra UNESCO Jelling og Christiansfeld.