Museet i den åbne skole

Museet i den åbne skole er et samarbejde mellem 16 museer, 16 skoler og 16 kommuner om udvikling af modeller for brug af museet som læringsrum i forlængelse af folkeskolereformen og Den åbne skole, der lægger op til samarbejde mellem skole og kulturinstitutioner.

Museet i den åbne skole er forankret i kunstmuseet HEART i Herning, hvor projektlederen er ansat. Projektet er desuden organiseret i samarbejde med Nationalt netværk af skoletjenester og Skoletjenesten på Sjælland. HistorieLab bidrager med økonomisk støtte samt følgeforskning på projektet.

Formålet med Museet i den åbne skole er at skabe lærende partnerskaber mellem museer og skoler i forlængelse af folkeskolereformen samt bæredygtige samarbejder mellem museer og kommuner, der kan bidrage til, at museerne i højere grad tænkes med i kommunernes arbejde med den åbne skole – strategisk og økonomisk. Et yderligere sigte er at samle en række mindre museer og kommuner med begrænsede ressourcer i et fælles projekt, hvor synergien mellem de lokale projekter bidrager til en fælles udvikling af samarbejdet mellem de to sektorer.

Målet er at skabe eksemplariske undervisningstilbud på museerne, hvor alle involverede har medejerskab lige fra lærere/museumsundervisere og kommunalt ansatte til elever. Arbejdsprocesser og resultater deles på en fælles platform og gennem de halvårlige læringsdage, som bliver åbne for alle.

Følgeforskningen, som varetages af HistorieLab har fokus både på læringen, der finder sted på museerne som alternativt læringsrum samt på samarbejdet mellem skole, museum og kommune. Fokus på læringen er primært målrettet elevernes læring i mødet med museet og undervisningen uden for klasselokalet. Fokus på samarbejdet undersøger relationerne mellem skole, museum og kommunen i processen med udarbejdelse af projektet og læringsaktiviteterne.

Følgeforskningen vil både være af kvalitativ og kvantitativ karakter. Indsatsen er startet i efteråret 2015 og strækker sig indtil udgangen af 2016.

Læs mere om projektet