Projekt sætter fokus på museet som undervisningstilbud

HistorieLab bidrager med følgeforskning og økonomisk støtte til projektet "Museet i den åbne skole", som er sat i værk i forbindelse med folkeskolereformen.

Projektet er startet i efteråret 2015, og målet er skabelse af lærende partnerskaber mellem skoler og museer, samt bæredygtige samarbejder mellem kommuner og museer. Som udgangspunkt deltog 12 museer og skoler i projektet, hvilket nu er udvidet til 17 museer og skoler, som indgår i et ligeværdigt samarbejde. Skolerne samarbejder med et museum i lokalområdet.

De 17 deltagende museer er: