Nordidactica – Journal of Humanities and Social Science Education

I perioden 2021-2023 er Anders Stig Christensen og Heidi Eskelund fra HistorieLab blevet udpeget til at være redaktører for det norske tidsskrift Nordidactica – Journal of Humanities and Social Science Education. Dette giver et unikt indblik i, hvad der rører sig i fagene og hvor forskningsinteresserne befinder sig.

Nordidactica – Journal of Humanities and Social Science Education er et nordisk videnskabeligt tidsskrift for fagdidaktisk forskning i fagene historie, religion, samfundsfag og geografi.

Det er Karlstad Universitet, som er ejere af tidsskriftet, men tidsskriftet lever gennem et nordisk redaktionsråd, der udpeger en redaktion (to faglige redaktører) fra de nordiske lande. Redaktionsopgaven er for redaktørerne toårig og går på skift mellem landene.

I perioden 2021-2023 er Anders Stig Christensen og Heidi Eskelund fra HistorieLab blevet udpeget til at være redaktører for tidsskriftet. Anders og Heidi overtog opgaven fra norske kolleger i historie- og religionsdidaktik og viderebringer til nytår opgaven til to finske religionsdidaktikere. Udover Anders og Heidi, som varetager opgaven med den faglige og forskningsmæssige redaktion, deltager også en svensk teknisk redaktør fra Karlstad Universitet, Anders Broman.

I det daglige arbejde tager redaktionen sig således af processen omkring vurdering, kontakt til reviewere og dialog med forfatterne, mens Anders Broman laver den tekniske redigering. Dette giver et stort indblik i, hvad der rører sig i fagene, hvor forskningsinteresserne befinder sig, men også et stort netværk af kontakter og nye kolleger at være i samtale med. Derudover arbejder redaktionen også med at få kolleger fra de seks professionshøjskoler til at udgive deres praksisorienterede forskningsarbejde. Det vil sige, at redaktionen således bruger deres adgang til tidsskriftet til at booste opmærksomheden om fagdidaktisk forskning i Danmark og i en praksiskontekst.

Tidsskriftet har en hjemmeside, hvor artikler publiceres fire gange årligt og veksler mellem temanumre og åbne udgivelser, som kan findes her.