PædMatMus

PædMatMus er et samarbejdsprojekt mellem pædagoguddannelsen i Jelling, HistorieLab og Kongernes Jelling.

PædMatMus er pædagoguddannelse-matematik-museer

En gnistrende vinterdag med sne på højene, -man kan ikke undgå at bemærke, at sydhøjen er en af byens mest populære kælkebakker. Børnene aser op og ned og slider render i fortidsminderne. Som voksen med historieinteresse tænker man; ”går det nu an? Burde man ikke have lidt mere respekt for fortidsminderne?”.

Men i virkeligheden er det genialt. Alle børn i Jelling ved, hvor høj bakken er og hvor meget fart man kan få på nedad. Det er kropslige erfaringer med den lokale historie og lige præcis det det handler om, når man er 0-6 år.

I PædMatMus-projektet skal pædagogstuderende arbejde med at opfinde matematik- og historieaktiviteter, der er tilpasset både til monumentområdet i Jelling og til målgruppen 3-6 år.

De studerendes arbejde skal munde ud i et idekatalog med matematik- og historieaktiviteter. Ideerne skal ligge til inspiration til børnefamilier, der besøger Kongernes Jelling, til institutioner og til de studerende selv.

Resultaterne af projektet med de studerende opsamles efterfølgende og skal danne grundlag for videre arbejde med matematik- og historieformidling i uformelle læringsmiljøer.