PÆDMUS

PÆDMUS er et pilotprojekt mellem pædagoguddannelsen og museer 2014-2015 under HistorieLab.

Formålet er at afprøve en række undervisningsforløb for pædagogstuderende på museer. Projektet skal arbejde med, hvordan museer kan bruges som en del af den pædagogiske praksis i daginstitutionerne for de yngste fra 0-5 år. Det skal belyse, hvordan der etableres tættere lokale samarbejder mellem pædagoger og museumsundervisere, som kan styrke begge parter på sigt. Projektet skal foregå i samarbejde med professionelle pædagoger i daginstitutioner.

I forbindelse med projektet er publikationen “Museet og de yngste medborgere” udgivet. Hæftet er et inspirationsmateriale til museumsundervisere, undervisere og studerende på pædagoguddannelsen, pædagoger, kommunale konsulenter samt alle andre, der er interesseret i den yngste målgruppe i daginstitutioner og skoler. Du kan læse publikationen her.