Museerne og de yngste medborgere

Inspirationsmateriale til museumsundervisere, undervisere på pædagoguddannelsen, pædagogstuderende, pædagoger, kommunale konsulenter m.fl.

De fleste af Danmarks børn går i daginstitution. De har forældre og bedsteforældre, som de kan tage med på museum. Kulturen skal udvikles af, med og for børn! Museerne rummer en guldgrube af genstande og fortællinger, der kan iagttages, tegnes, italesættes, udforskes og fantaseres om i løbet af vores livslange dannelsesrejse.

Hæftet “Museerne og de yngste medborgere” er et inspirationsmateriale til museumsundervisere, undervisere og studerende på pædagoguddannelsen, pædagoger, kommunale konsulenter samt alle andre, der er interesseret i den yngste målgruppe i daginstitutioner og skoler. Hæftet har sit udspring i PÆDMUS – et samarbejdsprojekt mellem fire museer og to pædagoguddannelser under UCL.

PÆDMUS er igangsat af HistorieLab i Jelling, og formålet har været at give de kommende pædagoger kendskab til museernes læringsrum samt de muligheder, som her er tilstede. De studerende har udviklet innovative læringsforløb og aktiviteter, der er blevet afprøvet af børn fra daginstitutioner i nærområdet. Med udgangspunkt i praksis har projektet således skabt grundlag for kommende samarbejdsrelationer mellem museer og daginstitutioner. Projektet understøtter desuden Kulturministeriets ”Strategi for små børns møde med kunst og kultur” maj 2014.