Undervisningspakke om grundlov og demokrati

HistorieLab har udviklet en række læremidler i anledning af 100-års-jubilæet for 1915-grundloven: En temabog, to 'grundlovsgeneratorer' og et rollespil.

”Grundlovsændringen i 1915 betød, at kvinder og tjenestefolk fik valgret. Først med den blev Danmark et egentligt demokrati. De rettigheder og pligter, demokratiet hviler på, kom ikke af sig selv. De var resultatet af mange års diskussioner og konflikter. Befolkningens aktive deltagelse var afgørende på vejen mod demokrati – og det vil den også være i fremtiden, hvis demokratiet skal bevares og udvikles.”

HistorieLab har udviklet læremidler i anledning af 100-års-jubilæet for 1915-grundloven:

Temabogen ”Hvem skal bestemme? – om grundlov og demokrati før, nu og i fremtiden” Et rollespil, hvor eleverne skal agere politikere, der forhandler om 1915-grundloven