Om læremidlet Sønderjysk Historiekanon

Hvem bestemmer, hvordan historien fortælles? Og hvordan vil en kanon se ud, hvis det ikke er politikere og eksperter, men helt almindelige unge, der skal bestemme, hvilke begivenheder er vigtige at huske, og hvilke ryger i glemslen?

De spørgsmål satte Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling sammen med Museum Sønderjylland fokus på gennem eventen  ”De unges Sønderjyske historiekanon” i 2015, som havde til formål at højne unges fokus på Sønderjyllands historie og inddrage de unge i en debat om, hvorfor historie er vigtig, og hvilke begivenheder i Sønderjyllands historie, der har størst betydning for deres liv i dag.

Hjemmesiden Soenderjysk Historiekanon

Hjemmeside som online undervisningsplatform

Hjemmesiden indeholder beskrivelser af og videoer om 20 historiske højdepunkter, som de unge skal forholde sig til. På hjemmesiden kan de unge vurdere højdepunkternes betydning for deres eget liv i dag, skrive begrundelser for deres valg, like hinandens begrundelser og forsøge at overbevise andre unge om, at deres favoritter er de væsentligste.

De unge vil desuden kunne lave deres egen individuelle ”Min historiekanon”, og hjemmesiden generer på baggrund af alle de unges besvarelser en ”Sønderjysk historiekanon”, som er det samlede resultat for alle de unge i regionen. I modsætning til andre kanoner, fx kultur- og demokrati-kanonerne fra 00’erne samt den gældende historiekanon fra folkeskolen, vil den sønderjyske historiekanon altså ikke være et udtryk for eksperters, men derimod almindelige unges syn på historien. Det er med andre ord eleverne selv, der skriver historien.

Målgruppe

”De unges sønderjyske historiekanon” er primært rettet mod folkeskolens ældste klasser og ungdomsuddannelserne i det sønderjyske område. På hjemmesiden til ”Den Sønderjyske Historiekanon” vil man derfor ud over sider om de 20 højdepunkter kunne finde forslag til undervisningsforløb. Forløbene vil fokusere dels på at styrke elevernes kendskab til den sønderjyske historie og dels på at øge deres forståelse for, at vi alle er medskabere af historien i vores omgang med fortiden. Af den grund vil hjemmesiden også indeholde elevrettet materiale af lidt mere teoretisk karakter om historiebevidsthed og hvad det vil sige at være historieskabt og -skabende.