Otur-app’en lukker pr. 1. august 2019

HistorieLabs lokalhistoriske app "Otur" lukker per 1. august 2019 på grund af stigende krav til vedligeholdelse. Brugere af app'en vil beklageligvis opleve fejl og mangler indtil app'en fjernes til august.

Det er beklageligt, at vi må varsle, at Otur-app’en lukker pr. 1. august 2019. Dette skyldes blandt andet stigende ressourcer til at udvikle og vedligeholde app’en.

Er man interesseret i at videreføre Otur-app’en, er man velkommen til at kontakte kommunikationsansvarlig i HistorieLab på historielab@ucl.dk