På Møn guider 9.K turisterne rundt på Silderuten via Otur-appen

På Møn kan du nu tage på en informativ byvandring langs middelalderruten 'Silderuten' ved hjælp af din telefon. To lærerstuderende har sammen med 9.K på Møn Skole opdateret en turistfolder fra 1998, og har gjort 'Silderuten' i Stege digital ved hjælp af HistorieLabs app Otur - til glæde for både elever og turister.

Møns hovedstad Stege fejrer i 2018 750 års købstadsjubilæum, hvilket har resulteret i jubilæumsaktiviteter i hele byen. Det har også kunne mærkes på Møn Skole, hvor to lærerstuderende i uge 41 stod med udfordringen at kombinere linjeprofilen Krop & Bevægelse (udendørsaktiviteter) med en temauge om Steges købstadsjubilæum i en 9. klasse.

De to lærerstuderende, Lisa Carter og Lissa Theilsborg, valgte at bruge HistorieLabs Otur-app til opgaven, hvor eleverne skulle oprette en rute, som turister med succes kan følge langs Silderuten i Stege. Byvandringen i den gamle købstad kaldes for ‘Silderuten’, fordi ruten har spor fra middelalderens store sildeeventyr i byen, som bl.a. ses ved byvolden, de krogede gader og byporten, som er bevaret siden middelalderen.

Læs mere om Otur og ruterne her

Brainstorm og en 20 år gammel turistfolder

De to lærerstuderende inddelte 9.K i grupper, som herefter blev tildelt fem sammenhængende punkter på Silderuten. Med udgangspunkt i en turistfolder fra 1998, fik eleverne til at opgave at formulere informative spørgsmål med tilhørende svarmuligheder. I processen arbejdede eleverne på forskellige måder – brainstorm, gruppearbejde i klassen og med en omfattende kildebank, som Lisa og Lissa havde udarbejdet på forhånd. Selvom eleverne altså arbejdede indgående med Silderuten, var det først ude på ruten, at eleverne virkelig forstod, hvad de havde arbejdet med. Lissa Theilsborg forklarer således:

Det var først, da vi lavede “feltundersøgelser”, og eleverne besøgte deres punkter, at de forstod opgaven som helhed. Aha-oplevelsen kom, da de kunne se, hvad opgaven gik ud på.

Eleverne ‘fremlagde’ på deres egne punkter langs ruten, og ifølge Lissa Theilsborg var både eleverne og de to lærerstuderende godt tilfredse med den udfordrende og lærerige opgave. Lissa Theilsborg fortæller:

Bortset fra en bidende kold formiddag med chillfaktor på -2 grader fra kystlinjen, så var det en flok meget tilfredse og underholdte elever, som i den grad har udført et velformuleret og lærerigt stykke arbejde, der bringer Silderuten ind i den digitale tidsalder.

Otur giver flere muligheder

Møn Skole overvejer nu, om ruten skal forbi et par sproglærere og oversættes til engelsk og tysk. I app’en er det nemlig muligt at koble flere spørgsmål på hvert punkt og dermed gøre ruten international. Skolen er ihvertfald opmærksom på Otur-ruten, så den kan bruges som undervisningsmateriale, når Møn Skole underviser i lokalhistorie. De lærerstuderende er glade for, at elevernes gode arbejde også i fremtiden kan blive anvendt og værdsat i undervisningen. Derudover har Lisa og Lissa også fået nogle gode erfaringer med fra 9.K’s projekt med Otur. Lissa Theilsborg siger:

Oveni hatten har vi fået en masse empiri til både praktikeksamen og historieeksamen, som ligger i februar, hvor vi absolut kan bevise, at Historie læres bedst, hvor historien fandt sted.

Hvad er Otur?

Med HistorieLabs Otur-app kan elever og andre interesserede oprette og prøve opgaveruter i deres nærområde. Ruterne vises via GPS, og når man er tæt på en opgave, kan den åbnes og løses. Alle ruter er skabt af deltagerne, og man har selv mulighed for at skabe nye opgaveruter inden for forskellige kategorier. App’en er gratis og offentlig tilgængelig, så den kan anvendes af alle i både undervisning, formidling og fritid. Otur er udviklet i samarbejde med firmaet ActVisual, og der var pr. 1. februar 2018 oprettet over 150 ruter fordelt i det meste af landet.

Læs mere om Otur og ruterne her