Pædagoger og kunstnere arbejder sammen

"Tværfagligt samarbejde om kultur for førskolebørn". - Indlæg af Maya Sommer, Virksomhedspraktikant i HistorieLab og KULT-projektet.

”Heeej Birthe! Kommer du også?” – Birthe får et kram af en kollega fra en naboinstitution. Der rykkes en stol frem til Birthe og der gøres plads ved morgenbordet i kantinen på UCL i Jelling.

Regionalt samarbejde på tværs af dagtilbud og kulturinstitutioner

Det er torsdag den 30. marts og otte pædagoger fra 4 forskellige daginstitutioner i Vejle kommune besøger sammen med repræsentanter fra to museer, en professionel fortæller og en dramaturg UCL i Jelling. De skal deltage i en kursusdag i det nationale KULT-projekt ”Kompetenceudvikling – supplerende læring og aktiviteter”. Besøget er den lokale opstart på et projekt, der strækker sig over resten af 2017 og ind i sommeren 2018. Målet er at kompetenceudvikle pædagogers praksis og give dem metoder til at optimere børns møde med kunst og kultur.

Høj hat og svalehale

Da kaffen er drukket, bollerne spist og isen er brudt, går Jim Højbjerg, den professionelle fortæller, på scenen. I et levende og medrivende fortællersprog formidler han, iført høj sort hat og jakke med svalehale, børnefortællinger til deltagerne. Han illustrerer med sang, tramp, grin og gråd, hvad en fortælling er, og hvad den kan løfte. I Kult-projektet er der fokus på et før, under og efter-princip, og lige nu gælder det om at skabe børns nysgerrighed før mødet med en kulturinstitution. Fortællinger kan nemlig også bruges som et værktøj, der kan skabe stemthed og entusiasme hos børnene, og dét er af afgørende betydning for hvordan helhedsoplevelsen i et kulturprojekt optages i børnenes bevidsthed.

At vaske gulv som Pippi Langstrømpe

Lektor og dramaturg Martha Lagoni udfolder, hvad der sker når børn leger, og hvordan pædagoger kan skabe gunstig rammer for børnenes forskellige udtryk. ”Det handler om at give børn mod til at møde verden” fortæller hun. Voksne skal pirre børns nysgerrighed og give dem tro på, at mødet med kulturinstitutioner vil være spændende. Også selv om vi endnu ikke ved, hvad der kommer. Voksne uanset profession kan drage nytte af, at give slip på kontrollen og overgive sig til nuet. At gøre tingene på en ny og anderledes måde. ”Vi skal turde vaske gulv som Pippi Langstrømpe”, siger Martha Lagoni.

Kulturformidling er den der langsommelige kreative proces

Dagen igennem formidles forskellige forståelser og greb i arbejdet med kulturformidling til børn. Deltagerne udveksler erfaringer, diskuterer metoder og finder nye samarbejdsstrategier på tværs af professioner og lokalområder. Alt foregår i en ”on going” samtale. Museerne vil gerne lære af pædagogernes knowhow og ideer. Og vice versa. Efter kursusdagen på UCL skal daginstitutionerne og museerne besøge hinanden og samarbejde om, hvordan de bedst muligt skaber et kulturformidlingsforløb for børnene, hvor fokus som sagt er rettet mod at inspirere, fastholde og bearbejde børns nysgerrighed, mod og lyst til kultur. – Tid til fordybelse og langstrakte forløb er vigtige ifølge Lars Kjær Larsen, regional programkoordinator for KULT-projektet. ”Kulturformidling er den der langsommelige kreative proces, der er en god modvægt til de hurtige digitale medier, som optager så meget af vores og også børnenes tid. Det er vigtigt at børnene oplever, hvordan den gode fortælling skabes. Det er i de langsomme processer de bliver gode til at lytte, vente på tur, være kreative”, fortæller han.

Det handler om identitet og selvforståelse

Lars Kjær Larsen siger på spørgsmål om hvad der er på spil: ”Der er meget på spil her, bl.a. er det et mål, at få implementeret elementer af denne tænkning i pædagoguddannelsen. Vi bliver alle sammen nødt til at arbejde aktivt her, ellers glemmer vi det. Bevidstheden om kulturarv/historie skal være stærk, fordi det handler nemlig om børns identitet og selvforståelse”.

Du kan læse mere om projektets mål og opgaver på KULT-projektets hjemmeside.