PædMatMus – studerendes første produkter

I PædMatMus-projektet har de pædagogstuderende arbejdet med at opfinde matematik- og historieaktiviteter, der er tilpasset både til monumentområdet i Jelling og til målgruppen 3-6 år.

Spændingen er stor og der bliver arbejdet intenst. 3 ugers arbejde skal fremlægges i det offentlige rum – lige overfor monumentområdet. Scenen er det nye Menighedshus i Jelling, tidspunktet er onsdag d. 31. maj og deltagerne er 70 studerende i 12 grupper. Nu er det nu! Og, ja – der er meget på spil i dette samarbejde mellem pædagogstuderende, Pædagoguddannelsen i Jelling , HistorieLab og Kongernes Jelling.

  • De studerende skal vise, at deres aktiviteter og leverancer kan holde : Virker aktiviteterne? Er refleksionerne og didaktikken i orden? Er “Vikingelogbogen” æstetisk OK?
  • Pædagoguddannelsen skal se om dette tiltag kan “tænkes ind i ” et modul, hvor overskriften i bekendtgørelsen hedder “Pædagogiske miljøer og aktiviteter”
  • HistorieLab satser på dette projekt under programmet “Pædagogisk Kulturlaboratorium” – og venter nu på en faglig artikel, oplæg til en landskonference og metodeudvikling.
  • Kongernes Jelling håber på aktiviteter, der kan komme i spil i Monumentområdet.

Og hvordan gik det så med første del af PædMatMus ? Over al forventning!  De studerende leverede nogle meget fine og brugbare resultater. Til sig selv – til brug for pædagoguddannelsen, til HistorieLab og til Kongernes Jelling.

PædMatMusprodukt2

PhD for HistorieLab , Sally Thorhauge udtalte efter at have overværet fremlæggelsen: “Jeg vil også gerne sige tak til jer og jeres studerende for en enormt spændende eftermiddag. Jeg var rigtig glad for at være med. De studerendes projekter vil være gefundenes fressen for rigtig mange museer ” 

Museumsinspektør ved Nationalmuseet, Adam Bak, deltog også i arrangementet og udtalte efterfølgende samtidig med, at han inviterer til deltagelse i et kommende stor-arrangement  i monumentområdet: “Jeg tænkte derfor om nogle af jeres studerende ville være interesseret i at være med på dagen og vise nogle af deres fantastiske lege frem? ”

PædMatMus – forløbet gik med andre ord rigtigt godt. Nu følger Del 2 og Del 3, der drejer sig om opfølgning, beskrivelse og videndeling.