Per B. Christensen ny bestyrelsesformand for HistorieLab

Per B. Christensen, som til daglig er Børne- og Kulturdirektør i Næstved Kommune, overtager formandsposten efter Johannes Due, der tidligere har været departementschef i Socialministeriet og direktør for Sygesikring Danmark samt haft en række bestyrelsesposter indenfor kulturlivet, som han nu trapper ned på.

”Vi er særdeles glade for at kunne overdrage stafetten til Per B. Christensen, som en yderst kompetent ny formand på posten og en vigtig kapacitet for centrets fremtid, og jeg ser frem til at fortsætte med ham i spidsen for bestyrelsen”, siger Erik Knudsen, rektor for University College Lillebælt.

Per B. Christensen har og har haft en række formandsposter, blandt andet for Børne- og Kulturchefforeningen samt et udvalg, der kom med forslag til ny læreruddannelse i 2012. Han er formand for Akkrediteringsrådet for de videregående uddannelser og medlem af A.P. Møllerfondens vurderingsudvalg vedr. folkeskolemilliarden. Han overtager formandsposten på et tidspunkt, hvor centret skal arbejde for sin permanens efter 2018, og vil her kunne bidrage med stor faglig indsigt og et stort netværk på skole- og kulturområdet. Ikke mindst på det kommunale område, som er en afgørende indgang til, at HistorieLab kan styrke kontakten med og udvikle relevans for sine centrale målgrupper.

”Jeg glæder mig meget til arbejdet som formand for HistorieLab. Centret har en meget vigtig opgave med at formidle historie til børn og unge i grundskolen og i ungdomsuddannelserne. Den nye bestyrelse har en vigtig opgave med at sikre centrets eksistens mere permanent og styrke samarbejdet med kommuner og uddannelsesinstitutioner”, siger ny bestyrelsesformand Per B. Christensen.

Tak til afgående formand

Johannes Due har været formand siden centrets start i 2014, og han har således stået i spidsen for centret i etableringsfasen. Takket være Johannes’ stærke for-mandskab har HistorieLab etableret sig som en markant aktør i historie- og kulturarvsformidlingen overfor børn og unge, og samtidig bidraget til særligt at styrke historieundervisningen og samarbejdet mellem skoler og museer samt mellem daginstitutioner og museer.

Øvrige bestyrelsesændringer

Bestyrelsen suppleres med Nils M. Jensen, der er direktør for Organisationen af Danske Museer. Med Nils M. Jensens store indsigt i museumsområdet, vil det kunne styrke samarbejdet med disse yderligere.

Herudover har direktør for Nationalmuseet Per Kristian Madsen meddelt, at han udtræder af bestyrelsen. Per Kristian Madsen har været medlem af bestyrelsen siden centerets start i 2014, men har valgt at udtræde af bestyrelsen i forbindelse med, at han forlader sin direktørstilling på Nationalmuseet i foråret 2017.

Kort om HistorieLab – Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling

HistorieLab arbejder for at styrke historie- og kulturarvsformidlingen til børn og unge. Centrets hovedfokus er at styrke historiefaget i grundskolen og bidrage til at skabe en engagerende og faglig stærk undervisning. Ved siden af sit grundskolefokus arbejder centret endvidere med udvikling af historieundervisning og kulturarvsformidling i dagtilbud, på ungdomsuddannelserne, ved museer og oplevelsescentre samt i kultur og medier i Danmark.

Etablering af HistorieLab er en udløber af skolereformen fra 2013, der skal styrke elevernes læring og skolens faglige niveau. Det skal blandt andet ske igennem bedre og mere varieret undervisning og nye undervisningsformer. Centrets rolle er at opsamle og skabe viden om og forståelse af historie og kulturarv som en forudsætning for menneskers identitet og deltagelse i samfundslivet.

HistorieLab støttes endvidere af Vejle Kommune og er placeret på University College Lillebælts campus i Jelling.

For yderligere info og interview, kontakt:

Chefsekretær for Per B. Christensen
Børne og Kulturdirektør Næstved Kommune
Karen Kirstine Rasmussen
karra@naestved.dk
Telefon:  2486 3718

Erik Knudsen
Rektor, University College Lilllebælt
ERKN@ucl.dk
Telefon:  2960 5988