Quiz – Mad i middelalderen

Denne quiz hører til projektet "Skolehaven som Læringsrum", som har til formål at udvikle, afprøve og beskrive en skolehavepædagogik og –didaktik samt tilrettelægge læringsforløb til inspiration for daginstitutioner og skoler.