Sådan bruger du lokalområdet i historieundervisningen

Mangler du ideer til, hvordan nærområdet kan bruges konstruktivt som læremiddel i din historieundervisning. Det er der nu råd for. HistorieLab (Nationalt Videnscenter for Historie- og Kulsturarvsformidling) og University College Sjælland (UCSJ) iværksætter i skoleåret 2017-2018 samarbejdsprojektet ”Historier om mit sted”.

Uanset hvor du bor, er der masser af muligheder for at bruge de umiddelbare omgivelser i din skoles nærhed i tilrettelæggelsen af en motiverende og aktiverende historieundervisning. Og så er en af intentionerne i folkeskolereformen jo, at nærområdet i højere grad inddrages som læringsrum.

Projektet tilbyder lærere, som underviser i historie i Roskilde, Vejle og Odense kommuner gratis hjælp til at tilrettelægge forløb, der inddrager skolens nærområde som læringsrum. Hjælpen kan være i form af konkrete forslag, oplæg for fagteamet, workshops, konsulentbistand, vejledning og sparring før og under forløbet.

Der er deadline for tilmelding 1. september 2017. I dokumentet til højre kan du læse mere om projektet og hvordan du tilmelder dig.