Tag på tidsrejse med Peter og bliv klogere på Reformationen

I det digitale læremiddel 'Peters verden' kan elever i mellemtrinnet tage med på tidsrejse, når 12-årige Peter spørger sig selv "hvorfor er jeg protestant?". På rejsen møder eleverne forskellige årsager til reformationen og arbejder med emnet gennem forskellige opgaver og spil.

Petersverden.dk er et online læremiddel baseret på en rammefortælling om 12-årige Peter. På hjemmesiden kan eleverne høre Peter fortælle om sit liv, og det er gennem denne jævnaldrende dreng, at eleverne introduceres for forskellige historiske begivenheder. For grundtanken er at Peter har spurgt sine forældre: hvorfor er jeg protestant? Da de ikke kan forklare dette, har Peter sat sig ind i en tidsmaskine og er rejst tilbage til middelalderen og renæssancen for at få nogle svar.

På tidsrejsen møder eleverne forskellige årsager til reformationen. På hver årsagsside sker der følgende:

  • Peter møder fortiden
  • eleven lærer lidt om årsagen (personen/emnet)
  • eleven arbejder med historiske kilder og løser opgaver
  • eleven bruger fantasi til at besvare ”hvad-nu-hvis-opgaven”
  • eleven kan løse en quiz og få et til tre årsagskort, som skal anvendes senere

Tryk på billedet og tag med Peter på rejse gennem historien

To ildsjæle med en god idé

Bag ’Peters verden’ står to lærere fra Stokkebækskolen Pernille Møller Christensen og Dorthe Vatnamo Madsen, som i samarbejde med en tegner og webudvikler har skabt og udviklet læremidlet. Deres ambition var at skabe et materiale, som vil gøre reformationen lettere tilgængelig for både lærere og elever med digitale opgaver, som vil motivere og aktivere eleverne. Materialet skal desuden give eleverne en forståelse for, at de selv er en del af historien og at historiske hændelser sjældent sker på baggrund af en enkelt årsag.

HistorieLab støtter projektet

‘Peters verden’ er støttet af HistorieLab, som foruden økonomisk støtte har bidraget med faglig sparring til projektet. HistorieLab ser en mulighed for at ‘Peters verden’ kan fungere som rollemodel og give inspiration til lignende projekter i fremtiden. Ligeledes håber Pernille og Dorthe, at de i fremtiden kan udvide ‘Peters verden’ til at indeholde flere tidsrejser for at få afdækket andre dele af historien.

Ud over HistorieLab har Kulturstyrelsen også støttet projektet. Petersverden.dk er gratis at bruge.