Til læreren: Lærervejledning til “Afsløring af hekse”

Her finder du lærervejledningen til kildebankemnet "Hekse". Emnet er et fleksibelt læremiddel, som primært henvender sig til 5.-6. klassetrin.

Afsløring af hekse

Det afhang af de enkelte myndighedspersoner, hvor intensivt heksene skulle jages. Hovedaktørerne var rigets lensmænd, der tog imod anmeldelserne. Brødrene Otto Skeel (1576-1634), der var lensmand på Dueholm Kloster ved Nykøbing Mors, Albert Skeel (1572-1639), som var lensmand på Riberhus, samt Jørgen Skeel (1578-1631) var ivrige heksejægere.

Især i Ribe var der mange hekseprocesser. Fra 1572 til 1652 blev der rejst 22 sager. 17 blev anklaget og 11 blev brændt på bålet. De fleste sager foregik mens Christian 4. var konge.

I løbet af Christian 4.s regeringsperiode (1588-1648) tog hekseforfølgelserne til. I 1617 blev forordningen om troldfolk og medvidere vedtaget. I de følgende 6-7 år steg antallet af hekseforfølgelser i Danmark voldsomt. Omkring 60 pct. af alle danske sager foregik i denne korte periode. Mest kendt er kongens indgriben i sagen mod Maren Splids fra Ribe. Hun var først frikendt, men blev sendere dømt og brændt for trolddom.

 

Trigger – i gang med temaet

Maren Splids

Se klippet om Marens Splids (6:14 min.) >>

 

Spørgsmål til kilderne

Kilde 1: Bødlen

 • Hvad var bødlens opgave?
 • Hvad er en benskrue? Find oplysninger på internettet.
 • Tror du, at man skulle være et ondt menneske for at blive bøddel? Begrund.

Kilde 2: Vandprøve

 • Hvordan foregik vandprøven?
 • Hvad kan være forklaringen på, at nogle anklagede flød oven på vandet?

Kilde 3: Heksemærker

 • Hvis Ingeborg faktisk havde et sted på ryggen, der lignede en sos patte. Hvad kunne være?
 • Hvorfor mon Ingeborg indrømmede, at hun har været på Blåkulla?

Kilde 4: Vægtprøven

 • Blev kvinde på vægten dømt som heks?
 • Overvej hvad der var tanken bag vægtprøven.

Kilde 5: Tortur

 • Hvilken former for tortur anvendes?
 • Bliver man tortureret på den måde, vil de fleste indrømme hvad som helst. Det vidste man også dengang. Hvorfor mon man alligevel anvendte tortur?

Kilde 6: Heksebrænding

 • Kilde a og b er fremstillet længe efter, at man var holdt op med at henrette hekse på bålet. Har kunstneren haft en bestemt holdning til henrettelserne? Hvordan kan du se det?
 • Hvilken holdning til henrettelsen er der i kilde c? Hvordan kan du se det?
 • Hvad er det, der er ved heksens hoved? Hvad skal det symbolisere?
Download PDF til læreren her