Til læreren: Lærervejledning til “Anne Palles”

Her finder du lærervejledningen til kildebankemnet "Hekse". Emnet er et fleksibelt læremiddel, som primært henvender sig til 5.-6. klassetrin.

Anne Palles – den sidste heks på bålet

Hekse, der var dømte ved herredsretten, skulle have prøvet deres sag ved en landsret. Her blev ca. halvdelen af de, som herredsretten havde dødsdømt, frifundet. I løbet af 1650’erne aftog antallet af hekseprocesser.

I 1680’erne gik godsejeren Jørgen Arenfeldt (1644-1717) til Rugård på Djursland i gang med at finde hekse i området. Han ser stort på regler om forhør af mistænkte og underkaster dem både tortur og vandprøve. Det fik den enevældige Christian 5. til at indføre en bestemmelse om, også Højesteret skulle tage vurdere sagen, hvis både herredsting og landsting havde dødsdømt en person for trolddom.

Antallet af dødsdomme for trolddom faldt nu dramatisk. Og som den sidste blev Anne Palles henrettet og brændt som heks. Der blev dog fortsat rejst retssager om trolddom.

Danmarks sidste store heksesag startede i Thisted og blev afsluttet i 1698. Sagen begyndte to år forinden, hvor en præst i Thisted mente, at en kvinde var besat af Djævlen. For at de kunne ske måtte Djævelen have hjælp af en heks. Flere kvinder blev mistænkt – bl.a. en kun 9-årig pige. Men antallet af besatte voksede – og det samme gjorde antallet af mistænkte for trolddom. En af dem, Anne Vert, tilstod.

Sagen nåede til sidst et omfang, så kongen måtte gribe ind og igangsatte en undersøgelse. Det blev afsløret, at det var præsten, der uden grund havde sat gang i sagerne. Han blev fyret og sammen med de øvrige involverede straffet.

 

Trigger – i gang med temaet

Roman

Læs en uddrag af romanen, der handler om Anne Palles.

Henriette Petersen: Den sidste heks. 1994.

 

Spørgsmål til kilderne

Kilde 1: Annes møde med Fanden

  • Hvad kan have fået Anne til at fortælle, at hun havde mødt Djævelen?
  • Anne har selv troet på, at der fandtes hekse. Kan det have betydning for, at hun indrømmer, at hun har indgået en aftale med Djævelen?

Kilde 2: Marens død

  • Hvordan tror du, at historien om Pus og de afklippede negle er blev til?
  • Hvad fortæller det om tidens opfattelse af djævle og hekse?

Kilde 3: Andre hekse

  • Hvad kan have fået Anne til at fortælle om andre hekse?
  • Hvad kan være forklaringen på, at Anne faldt om og blev stum?

Kilde 4: Dommene

  • Er Morten Faxe en neutral dommer? Begrund.
  • Hvad kan være forklaringen på, at Annes straf blev ”mildnet”?
Download PDF til læreren her