Kilde 2: Atombomber fantastiske og frygtelige

Atombomben skabte både håb og frygt. Atomenergi blev opfattet som noget positivt. Og bomben kunne måske også skabe varig fred. I hvert fald betød den, at japanerne langt om længe overgav sig.

a)

Den 7. august 1945 – dagen efter atombomben over Hiroshima – bragte Social Demokraten på forsiden en artikel med overskriften ”Fantastiske Atombomber mod Japan”. I artiklen stod der bl.a.:

”Amerikanske videnskabsmænd har gjort en opdagelse, der ikke alene vil forandre enhver fremtidig krig, men også alt fremtidigt arbejde i fredens tjeneste. Umådelige naturkræfter, som hidtil har ligget skjult i atomernes indre, kan nu frigøres – til ødelæggelse og fordærv eller menneskehedens velfærd.

 

(Kilde: Social Demokraten, 7. august 1945)

 

b)

Under overskriften Den første Atombombe har udslettet byen Hiroshima skrev den kommunistiske avisen Land og Folk den 8. august 1945:

”En af Amerikas mest kendte militærforfattere, Baldwin, skriver i ”New York Times”, at amerikanerne måske vil høste storm, som er udsået med atombomben. Da vore bombardementer har været mere effektive og derfor mere ødelæggende, er Amerika blevet synonymt med tilintetgørelse. Nu er vi blevet de første til at indføre et nyt våben af en virkning, der ikke lader sig forudsige. Måske vil den bringe en hurtig sejr. Men samtidig vil den udså en hadets sæd i større udstrækning end nogensinde.

Atomenergien kan meget vel føre til en fager, ny verden, i hvilken menneskene lever i broderskab. Men det er også muligt, at vi vil blive tvunget til at blive huleboere for at søge ly mod raketter og bomber.

Den franske videnskabsmand Jean Painlevé udtaler, at når atomeksplosionerne har ødelagt alt på kloden med undtagelse af nogle få og små områder, hvor der endnu er liv, må menneskene begynde forfra og opdage ilden.”

 

(Kilde: Land og Folk, 8. august 1945)