Kilde 1: Japanske fiskere

Eniwetok er en ø i Stillehavet. I 1948 blev øens ca. 850 indbyggere evakueret, fordi USA ville bruge øen til prøvesprængning af atomvåben. I marts 1954 foretog USA endnu en prøvesprængning på øen. Denne gang med en brintbombe, der var 1.000 gange så kraftig som bomben over Hiroshima.

500 km derfra befandt den japanske fiskekutter Lykkelige Drage sig. Det var langt uden for den sikkerhedsgrænse, USA havde trukket uden om eksplosionsstedet. En leder i Politiken beskrev, hvad fiskerne oplevede, og hvad der skete.

”De så alle sammen det vældige lysglimt, da den amerikanske brintbombe blev bragt til eksplosion. Og nogle minutter senere nåede lyden af braget dem. De halede garnet ind og tog kurs mod japansk havn.

To dage senere formørkedes solen som af en røgsky, og der dalede støv ned over kutteren. De 23 mand sov i 14 dage i en kahyt, der var fyldt med radioaktivitet. De indåndede radioaktiv luft. De spiste fisk, der var radioaktivt inficererede. Da de kom til Tokio, var de allesammen syge. 15 af dem alvorligt. En af dem døde. […]

(Den amerikanske præsident Eisenhower) har ladet iværksætte en undersøgelse vedrørende atomstøvet. For hvad gavn har man af at ødelægge sin fjende med en super-superbombe, såfremt dødsasken med uafvendelig sikkerhed vender tilbage, inficerer alle levende og døde ting og truer menneskehedens beståen og mærker efterslægten uudsletteligt? […]

Atomstøvet dalede over den Lykkelige Drage og førtes verden over og konstateredes ved geigertællere*) overalt på jordkloden. Så fik man en fornemmelse af, at menneskene legede med disse frygtelige kræfter som troldmandens lærling, der kunne sætte i gang, men ikke standse. Standser de nu?”

*) geigertæller: apparat der kan måle radioaktivitet.

 

(Kilde: Politiken, 1. januar 1955)