Kilde 4: Radioaktiv atmosfære

I efteråret 1958 foretog Sovjetunionen flere atomprøvesprængninger. Det førte til at den radioaktive forurening over Norden steg voldsomt. Aviserne behandlede problemet lidt forskelligt.

a)

Under overskriften ”Radioaktiviteten over Danmark tidoblet, men ikke farlig” skrev Venstre-avisen Aalborg Amtstidende sådan i november 1958.

”En radioaktiv sky fra de omfattende sovjetiske A-bombeforsøg ved øen Novaja Zemlja har den sidste tid dækket det meste af Skandinavien i ti kilometers højde. Det har bl.a. medført, at regnvand, der er faldet i Danmark, har været mere radioaktivt end det er tilladeligt efter de internationalt fastsatte grænser for drikkevand. […]

Overfor ”Aalborg Amtstidende” understreger overlæge Juel Henningsen, at der ikke er nogen fare ved den nuværende forøgelse af radioaktiviteten, selvom den er stor. Det er imidlertid nødvendigt at foretage undersøgelser, da for stor radioaktivitet kan være dødsensfarlig.”

 

(Kilde: Aalborg Amtstidende, 6. november 1958)

 

b)

Under overskriften ”Atmosfæren over Danmark er 10 gange så radioaktiv som normal” skrev den kommunistiske avis Land og Folk i november 1958.

”En radioaktiv sky fra de omfattende A-bombeforsøg i de sidste måneder har i den sidste tid dækket det meste af Skandinavien i 10 kilometers højde. Det har bl.a. medført, at regnvand, der er faldet her i Danmark, har været radioaktivitet, end det er tilladeligt efter de internationalt fastsatte grænser for drikkevand. Radioaktiviteten i nedbøren har været så høj som ca. 10 gang det normale. […]

Sundhedsmyndighederne herhjemme er blevet underrettet om denne stigning. Men trods den kritik, der ofte har været fremsat, fordi man her i landet – i modsætning til vore nabolande Norge og Sverige – undlader at hold offentligheden a jour på dette ikke uvæsentlige område, understreges det igen, at man ikke har fundet anledning til at give offentligheden nogen meddelelse […].”

 

(Kilde: Land og Folk, 6. november 1958)