Kilde 5: Vanskabte børn

Albert Schweitzer (1875-1965) var en kendt læge og filosof, som i 1953 modtog Nobels Fredspris. I 1958 appellerede han til, at stormagterne omgående standsede atomprøvesprængningerne. Ærø Venstreblad citerede Schweitzer sådan:

”Albert Schweitzer gør derpå rede for den beroligende propaganda om, at den radioaktive forurening er uden praktisk betydning. Og at der ikke vil ske særlig mange fødsler af vanskabte børn som følge af den radioaktive virkning på de menneskelige forplantningsorganer.

Denne propaganda har fået ny næring gennem opfindelsen af den ”rene brintbombe”. […] Dens sprængkraft er imidlertid ringere. […] hverken Sovjetunionen eller De forenede stater tænker på at fremstille bomber med ringere virkning til anvendelse i en eventuel krig. […]

Værst er strontium 90 blandt de radioaktive stoffer. Det aflejres i knoglerne […]. Resultatet er blodsygdomme, der i de fleste tilfælde er dødelige. Den største skade kommer imidlertid cellerne i forplantningsorganerne til at lide. Virkningerne viser sig næppe i første eller anden generation, først senere. Der vil blive født vanskabte børn i århundreder fremover.”

 

(Kilde: Ærø Venstreblad. Ærø-Posten, 29. april 1958)