Kilde 6: Stigende radioaktivitet

Især de sovjetiske atomprøvesprængninger skabte stigende radioaktivt nedfald i Danmark. Omkring 1960 var der en del, som fik drikkevand fra brønde og fra regnvand og ikke fra grundvandet.

a)

Aarhus Amtstidende skrev i maj 1959:

”Sundhedsmyndighederne har forbudt beboerne på Saltholm at bruge regnvand som drikkevand, fordi det er for radioaktivt. […]

Det radioaktive støv kommer med regnvandet. Og på Saltholm er radioaktiviteten særlig koncentreret, fordi man samler regnvandet ved at lade det løbe fra tagene ned i en tønde. Det bliver på den måde stærkt forurenet både med radioaktivt støv og med almindeligt støv. […] Drikkevandet skal i den kommende tid føres over til Saltholm med både fra Amager.”

 

(Kilde: Aarhus Amtstidende, 5. maj 1959)

 

b)

I en leder i avisen Land og Folk stod der i juni 1959:

”Når drikkevandet er sundhedsfarligt for mennesker, hvad så med kreaturerne, som ikke blot drikker det, men lever af de afgrøder, der vokser på marker, hvor radioaktiv regn og sne og det med strontium 90 befængte støv falder ned og optages i planterne? Hvad med de grønsager, vi spiser?

Sundhedsstyrelsen er tavs om disse spørgsmål. Spørger man, får man en sludder for en sladder.”

 

(Kilde: Land og Folk, 18. juni 1959)

 

c)

Avisen Vestjyden skrev i september 1961:

”På sundhedsstyrelsen foranledning er man begyndt en indsamling af mælketænder på skoletandklinikkerne for at få konstateret det tidsmæssige forløb af strontiumaflejringerne siden prøvesprængningerne med kernevåben begyndte.

Siden 1954 har der regelmæssigt været foretaget kontrolmålinger af radioaktivt nedfald i luft og nedbør samt drikkevand. […]

Undersøgelserne af drikkevand og regnvand har vist, at forureningen næsten seksdobledes i begyndelsen af 1959. Herefter dalede den, da prøvesprængningerne ophørte.”

 

(Kilde: Vestjyden – Esbjerg, 13. september 1961)

 

Radioaktivt nedfald (5:40 min.)

https://filmcentralen.dk/museum/danmark-paa-film/film/radioaktivt-nedfald