Kilde 5: Kennedys tale

Den 22. oktober 1962 holdt Kennedy en tale, hvori han meddelte USA’s reaktion på de sovjetiske missiler på Cuba.

Hovedpunkterne var følgende:

  1. Vi må standse våbenkoncentrationen ved at gennemføre en streng karantæne over for alt offensivt militært udstyr på vej til Cuba.
  2. Vi må fortsætte og forøge over overvågning af Cubas oprustning.
  3. Vi vil betragte enhver affyring af en raket med kernevåben om bord fra Cuba mod enhver nation på den vestlige halvkugle som et angreb fra Sovjetunionen. Det kræver fuld gengældelse fra USA.
  4. Den amerikanske base på Cuba, vil blive forstærket. Alle civile pårørende evakueres. Yderligere militære enheder i området sættes i alarmberedskab.
  5. Vi har anmodet om øjeblikkelig indkaldelse af de amerikanske staters organisation for at overveje denne trussel mod vor sikkerhed.
  6. Vi vil anmode om indkaldelse af hastemøde i Sikkerhedsrådet for at man straks kan skride ind over for denne sovjetiske trussel mod verdensfreden.
  7. Jeg vil opfordre ministerpræsident Krustjov til at standse denne hemmelige, dumdristige og provokerende trussel mod freden og det stabile forhold mellem vore lande.”

 

(Kilde: Frit Folk, 23. oktober 1962)

 

Hør Kennedys tale: https://www.youtube.com/watch?v=WYVPx3x3oCg (8:15 min. eng.)