Kilde 2: Atomkraft – for samfundets skyld

I 1974 var Villy Sørensen Vejles borgmester formand for bestyrelsen i Elsam (fynsk-jysk energiselskab). Elsam havde planer om at bygge et atomkraftværk på Gyllingnæs ved Horsens Fjord.

Sørensen deltog i et møde i Hou, ca. 10 km fra Gyllingnæs, hvor planerne om atomkraftværket blev drøftet. Her sagde han bl.a.:

”Efter min mening har Danmark ikke noget valg, hvis landet skal producere elektricitet. Der er ingen vej uden om. Vi må have atomkraftværker. Ellers vil samfundet stagnere eller gå tilbage. Og et A-kraftværk er lige så sikkert som ethvert andet produktionsapparat. […]

Hvis regeringen siger nej til atomkraft, så vil det betyde en ekstra regning til det danske samfund på 3 milliarder kroner i 1990. […]

Ikke ét atomkraftværk i den vestlige verden har kostet så meget som et menneskeliv. Og ingen omkringboende har lidt skade.

[Sørensen fik flere spørgsmål og svarede]

[…] det vil være usandsynligt, at der sker uheld med et atomkraftværk. […] Solenergi er en utopi.”