Kilde 2: Fredsmarch ’81

I protest mod våbenkapløbet arrangerede nordiske kvindebevægelser en freds-march fra København til Paris i sommeren 1981. Den 21. juni startede omkring 1.000 deltagere fra Rådhuspladsen. Forrest trak man en vogn med en model af jordkloden med en stor fredsdue. Som planlagt nåede marchen Paris den 6. august. Det var årsdagen for amerikanernes nedkastning af den første atombombe over den japanske by Hiroshima.

a)

Under overskriften ”Nyttige idioter” havde Niels E. Borges Olsen et læserbrev i avisen Bornholmeren.

[…] Sidste skud på stammen er en fredsmarch København-Paris med kravet om et atomfrit Europa minus den europæiske del af Sovjet. Ville det ikke være rimeligere at arrangere en marchdemonstration Warszawa-Paris, da kravet er et atomfrit Europa fra Polen til Portugal? På den måde ville både øst og vest blive berørt. […]

Langt den overvejende del af ”freds-komiteerne” er DKP*) dækorganisationer. De hetzer uafbrudt mod vesten. Det gælder fx Samarbejdskomiteen for fred og sikkerhed, som ikke fordømmer SS-20 missilerne […], men udelukkende neutron-bomben, krydsermissilet og NATO-”imperialismen” […]

 

DKP = Danmarks Kommunistiske Parti

(Kilde: Bornholmeren, 3. juli 1981)

 

b)

Avisen Land og Folk blev udgivet af Danmarks Kommunistiske Parti (DKP). Avisen bragte flere meget positive artikler om freds-marchen. Deltagerne havde angiveligt rettet henvendelse til præsidenterne i både Sovjetunionen og USA om at begrænse antallet af atomvåben. I Land og Folks leder stod der.

”Det mindste, der kunne forventes, var en eller anden reaktion på så alvorlige spørgsmål […].

Sovjetunionen har svaret. Har taget sagen alvorlig. ”Jeres initiativ er et konkret udtryk for de europæiske folks voksende protest …”, hedder det i Leonid Bresjnevs*) brev til fredsmarchen. Sovjetunionen tager ikke kun problemerne, men også ”almindelige” menneskers reaktioner alvorligt.

USA har ikke svaret. […] (Lederen oplyser, at USA foretog en atomprøvesprængning den 5. august. Det tolker lederen sådan)

Et symbolsk udtryk for USA’s militaristers foragt for almindelige menneskers følelser. Et symbolsk udtryk for Reagans**) og medsammensvornes ringeagt […]

 

*) Leonid Bresjnev = Generalsekretær i Sovjetunionens kommunistiske parti (1964-1982), dvs. den øverste leder i Sovjetunionen.

**) Ronald Reagan = Præsident i USA (1981-1989)