Alle kilder i temaet: Tema 5: Kold Krig – 2. halvleg

I 1959 foreslog Sovjetunionen USA, at de to supermagter skulle sætte i gang i et arbejde, der i løbet af få år afskaffede alle atomvåben. Det blev ikke til noget. USA troede ikke på, at det Sovjetunionen mente det seriøst. Forslaget betød dog, at de to supermagter begyndte at forhandle om nedrustning.

Trods forhandlingerne blev begge supermagter ved med at udvikle flere og bedre atomvåben. Efter Cuba-krisen i 1962 blev USA og Sovjetunionen enige om at oprette en direkte forbindelse mellem deres ledere, så en atomkrig kunne stoppes. Aftalen betød, at forholdet mellem USA og Sovjetunionen blev lidt mindre ”kold” i 1960’erne og 1970’erne.

Våbenkapløbet mellem supermagterne fortsatte dog. I dag kan man undre sig over, at både USA og Sovjetunionen udviklede så mange og kraftige våben, at en krig reelt kunne betyde Jordens undergang. Der er flere forklaringer på, at kaprustningen fortsatte. Her er fire blandt flere:

Mistillid. Der var en grundlæggende mistillid mellem Øst og Vest. I Sovjetunionen mente mange, at USA stræbte efter militær overlegenhed – og så knuse Sovjetunionen. I Vesten troede mange, at Sovjetunionen ønskede at indføre et kommunistisk system i hele verden.

Magtbegær. Nogle mener, at det er en naturlov, at mennesket altid har søgt at være den stærkeste. For det er den stærkeste, som har magt og vil kunne overleve. Med en tilsvarende begrundelse søger landene at have et så effektivt forsvar som muligt. For kun gennem styrke får et land magt og kan overleve.

Militærets behov. De fleste virksomheder ønsker at gøre produktionen så effektiv som muligt. Derfor anskaffer de sig avancerede maskiner. Med en tilsvarende begrundelse hr militært behov for nye våben. Og ingen indflydelsesrig militærperson vil tale for nedrustning. Så risikerende han måske at blive arbejdsløs.

Våbenindustrien. Som alle virksomheder ønsker våbenindustrien at afsætte sine produkter. Men våbnene bliver ikke slidt om eller ødelagte – hvis der da ikke er krig. For fortsat at kunne sælge våben, må våbenindustrien hele tiden udvikle nye og mere effektive våbensystemer, der gør de gamle forældede.

Både USA og Sovjetunionen havde en meget stor våbenindustri. En stor del af våbnene blev eksporteret. 75 % af samlede våbeneksport kom fra de to supermagter.

 

Da den kolde krig blev koldere

I slutningen af 1970’erne øgedes spændingen mellem Sovjetunionen og USA igen. Nogle taler om den Kolde Krigs 2. halvleg. Baggrunden for konflikten var bl.a., at USA havde planer om at udvikle en neutronbombe. Når den eksploderede ville den frigive radioaktiv stråling i form af hurtige neutroner. De ville kunne trænge igennem næsten alt. En sådan bombe ville dræbe levende organismer, mens bygninger og broer ikke ville blive ødelagte, som ved angreb med traditionelle atombomber.

I 1979 meddelte NATO, at i løbet af få år skulle der opstilles næsten 500 krydsermissiler og 100 mellemdistanceraketter i Vesteuropa – alle skulle forsynes med atomsprænghoveder. Ifølge NATO var beslutningen en reaktion på, at Sovjetunionen havde placeret flere af deres avancerede SS-20 missiler i Østeuropa. Beslutningen om at placering af flere atomvåben i Europa skabte modstand. I første halvdel af 1980’erne blev der gennemført store fredsmarcher i Vesteuropa, men også i Sovjetunionen.

Men forholdet mellem Sovjetunionen og USA var isnende koldt. Begge parter rådede over så mange atomvåben, at de kunne ødelægge alt liv på Jorden adskillige gange. Måske var der visheden om, at en atomkrig ville være altødelæggende, der afholdt parterne fra at indlede en krig. Man taler om terrorbalancen.

Først da Gorbatjov kom til magten i Sovjetunionen i 1985 blev forholdet bedre. Det blev begyndelsen til en periode med afspænding.

 

Kilde 1: Derfor SS-20
Under overskriften ”Sovjets nye a-raketter skal sikre gengældelsen” forklarede den kommunistiske avis Land og Folk i 1984, hvorfor Sovjetunionen fremstillede og opstillede flere SS-20 missiler.
Kilde 2: Fredsmarch '81
I protest mod våbenkapløbet arrangerede nordiske kvindebevægelser en freds-march fra København til Paris i sommeren 1981. Den 21. juni startede omkring 1.000 deltagere fra Rådhuspladsen. Forrest trak man en vogn med en model af jordkloden med en stor fredsdue. Som planlagt nåede marchen Paris den 6. august. Det var årsdagen for amerikanernes nedkastning af den første atombombe over den japanske by Hiroshima.
Kilde 3: USA’s narrespil
I 1979 foreslog USA Sovjetunionen, at man ikke ville opstille krydsermissiler og Pershing II-raketter i Vesteuropa. Til gengæld skulle Sovjetunionen skrotte sine mellemdistance-raketter. Dvs. atom-missiler, der kunne nå Vesteuropa.

Kilde 4: Greenham Common
Greenham Common var en militærbase ca. 100 km vest for London. På denne base skulle de første amerikanske krydsermissiler placeret. I 1981 oprettede en gruppe britiske kvinder en fredslejr ved basen. Kvinder fra det meste af verden sluttede sig til aktionen.
Kilde 5: Atomvinteren
I 1983 udgav fysikeren Carl Sagan (1934-1996) og andre forskere artiklen Nuclear Winter: Global Consequences of Multiple Nuclear Explosions. I den gjorde forskerne rede for konsekvenserne af en atomkrig. De nåede frem til, at selv om kun en mindre del af de ca. 70.000 sprænghoveder blev anvendt, ville udrydde livet på Jorden.
Kilde 6: På kanten af atomkrig
I 1983 var forholdet mellem Sovjetunionen og USA så anspændt, at risikoen for en atomkrig var stor. To episoder var lige ved at udløse krigen.
Kilde 7: Strid om freden
I løbet af 1980’erne voksede tilslutningen til de forskellige freds-arrangementer. Samtidig opstod der uenighed mellem fredsorganisationerne. Skulle man kun demonstrere mod NATO’s atom-missiler i Europa? Eller skulle man også demonstrere mod Sovjetunionen og bl.a. landets krigsførelse i Afghanistan?